Detail práce

Sekuritizace aktiv: možnosti rozvoje trhu v České republice

Autor: Bc. Matěj Turek
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 81
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce si klade za cíl narušit všeobecně rozšířené vnímání sekuritizace jako nástroje financování zcela nevhodného pro malé rozvíjející se ekonomiky, jako je Česká republika. Snaží se postihnout všechny klíčové aspekty tématu, zejména podmínky dalšího rozvoje místního trhu, jakož i upozornit na rizika s ním spojená. První část čtenáře seznamuje se základními mechanismy sekuritizace, jak ji známe z rozvinutých finančních trhů. Ve druhé části jsou dílčím způsobem představeny některé oblasti sekuritizace vhodné zejména pro menší hráče (jako např. společné emitující subjekty, sekuritizace soukromého kapitálu, apod.). Třetí, empirická část je pak věnována rozboru určujících faktorů, struktury odvětví a tržního prostředí v České republice. Analýza je doplněna ilustrativním přehledem sekuritizovatelných aktiv v oblasti pohledávek z obchodních vztahů a dvěma modelovými transakcemi.
Ke stažení: Matěj Turek

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance