Detail práce

Historie evropských měnových unií

Autor: Bc. Hana Přílepková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce mapuje měnovou unifikaci evropských zemí od 2. poloviny 19. století do období po 1. světové válce, která probíhala na pozadí kovových měnových systémů. Cílem je poskytnout ucelený pohled na historický vývoj evropských unifikačních snah a odhalit příčiny jejich úspěchů či neúspěchů. První část představuje stručné teoretické uvedení do problematiky měnových unií, pozornost je věnována především teorii optimální měnové oblasti. Zbývající části se již plně zabývají jednotlivými měnovými uniemi vymezeného období. Nejprve sledujeme proces vzniku národních a mezinárodních měnových unií 19. století. Spontánní přechod většiny nejen evropských zemí na zlatý standard v 70. letech 19. století znamenal vytvoření celosvětové měnové unie, postavené na systému pevných směnných kurzů. Závěrečným tématem práce je Rakousko-Uherská měnová unie.
Ke stažení: Hana Přílepková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance