Detail práce

Vzestupy a pády turecké ekonomiky na její cestě k Evropské unii

Autor: Bc. Eva Veselá
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá „vzestupy a pády turecké ekonomiky na její cestě k Evropské unii“, a to od počátku 80. let až po současnost. Ve čtyřech samostatných kapitolách je nejprve poskytnut rychlý přehled ekonomického vývoje v letech 1980 – 2000, poté následuje analýza závažné měnové krize, jež postihla tureckou ekonomiku na přelomu let 2000 – 2001. Prezentovány jsou i názory odborníků na vysvětlení jejích příčin. Zvláštní kapitola je věnována vysoké a chronické inflaci, provázející ekonomický vývoj v Turecku již od 70. let. Závěrem celé práce je kapitola zabývající se současným ekonomickým vývojem a úsilím Turecka v přípravě na případné členství v EU. Prostřednictvím různých prognóz, jež uvádí odborná literatura, je diskutováno jak by toto členství ovlivnilo EU i Turecko samotné.
Ke stažení: Eva Veselá

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY