Detail práce

Český dluhopisový trh versus investice do cizoměnových dluhopisů

Autor: Mgr. Martin Šopejstal
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce chce odpovědět na otázku, zda v současném prostředí nízkých výnosů v České republice jsou české státní dluhopisy ještě atraktivní v porovnání se zahraničními?
Práce se zaměřuje na stav českého trhu s dluhopisy v roce 2006 se zvláštním zaměřením na české státní dluhopisy, které představují vedle firemních dluhopisů hlavní investiční příležitost. V první kapitole se analyzuje současná nabídka státních dluhopisů a její potenciální vývoj včetně durace, rozložení splatností apod. Navazuje pohled na investory vyhledávající české státní dluhopisy a jejich schopnost absorbovat nabízené množství. Práce pak přechází na porovnání výnosových křivek státních dluhopisů v několika zemích (Visegradská čtyřka, USA, Německo, Japonsko). Porovnává nejen výši výnosu a relativních cen, ale také likviditu a rating.
Ve druhé části se práce zabývá začleněním měnového rizika do rozhodování investorů a vytvořením efektivní hranice. Výsledkem je zjištění, že měnové riziko velmi silně ovlivňuje rozhodování všech investorů. Práce se soustředí především na lokální investory a výsledkem je, že české státní dluhopisy jsou součástí všech jejich efektivních hranic a nelze tedy tvrdit, že pro tento typ investora jsou drahé. Analýza je pak rozšířena ještě o možnost měnové riziko zajistit, což dále upřesňuje efektivní hranici lokálních investorů. Opět jsou však domácí státní dluhopisy její součástí.
Ke stažení: Martin Šopejstal

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance