Detail práce

"Chování v institucionální změně"

Autor: PhDr. Jaromír Baxa
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vysvětlit přetrvávání vzorců chování jednotlivců i firem navzdory významné změně v jejich prostředí a také, proč se objevuje značná setrvačnost v neformálních institucích. V minulých letech zde bylo několik pokusů, počínaje vysvětlením založeným na existenci path dependency, pomocí experimentální ekonomie nebo simulací. Můj přístup je odlišný, snažím se konzistentně pracovat s poznatky kognitivní psychologie a sociálního učení. S pomocí rutinního chování a mentálních modelů jako obrazů reality v hlavách jednotlivců jsem pak vysvětlil existenci institucí jako důsledek sdílených mentálních modelů. Neformální instituce jsou pak považovány za jistý druh ustálených vzorců chování a jejich evoluce pak může být popsána jako difuze nového vzorce chování ve společnosti a modelována pomocí modelů difuze nebo kulturní transmise.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance