Detail práce

Dopad Turecké okupace na kyperskou ekonomiku

Autor: Bc. Karolína Hanušková
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant: Mgr. Pavol Prievozník
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je podat ucelený obraz vlivu turecké okupace, ke které došlo v roce 1974, na hospodářství ostrova Kypru až do současnosti. V rámci analýzy ekonomického vlivu bude zohledněno rozdělení Kypru v důsledku okupace na řeckou a tureckou část a hospodářský dopad okupace bude zkoumán v obou částech ostrova zvlášť. Důraz bude kladen především na zkoumání vývoje makroekonomické proměnné HDP a jeho složek v rámci obou ekonomik. Zvláštní pozornost bude věnována rozdílu ekonomického vývoje mezi řeckou a tureckou částí ostrova a dále nesnadné cestě Kypru do Evropské unie, která vyústila přijetím pouze řecké části Kypru.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance