Detail práce

Korupce a rent-seeking v tranzitivních ekonomikách na příkladu české transformace

Autor: Bc. Tereza Bůžková
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá působení různorodých faktorů na velikost korupce a rent seekingu v tranzitivních ekonomikách. Koncentruje se zejména na vliv nízké kvality institucionálního rámce na úroveň korupce v těchto zemích, neopomíjí ale ani další důležité determinanty ekonomického charakteru (transformační cesta, privatizace nebo přímé zahraniční investice) i vlivy neekonomické povahy (občanská společnost, kulturně- historické rozdíly mezi státy aj.). Všechny uvedené faktory sleduje nejprve ve všeobecném kontextu transformačního procesu, následně se zabývá jejich vlivem na vývoj míry korupce v České republice a v závěru uvádí několik doporučení, jež by měla napomoci omezení korupčních aktivit.
Ke stažení: Bakalářská práce Tereza Bůžková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY