Detail práce

Právní úprava a metodika účtování cenných papírů

Autor: Mg. Petra Šúleková
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 115
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na právní úpravu a metodiku účtování cenných papírů a derivátů v České republice. Důraz je kladen zejména na objasnění výrazných změn v účtování cenných papírů a derivátů, které nastaly po novele Zákona o účetnictví počátkem loňského roku. Cílem této práce však není pouze popis účtování, ale i pochopení základních principů, které byly do našeho právního řádu zmíněnou novelou zabudovány. V závěru se krátce věnuji procesu implementace mezinárodních účetních standardů (IAS) do našeho právního systému.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance