Detail práce

Privatizace v České republice a corporate governance

Autor: Bc. Jan Seifert
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se snaží popsat vliv privatizace a transformačních procesů na průběh vzniku českého modelu corporate governance. Hlavní důraz je kladen na popis institucionálního prostředí, v kterém celý proces probíhal. Zvláštní pozornost je pak určena finančním trhům, zvláště pak bankám, které byly hlavním poskytovatelem finančních prostředků. Především nás zajímá, zda je relevantní předpokládat přítomnost měkkého rozpočtového omezení v bankovním sektoru, a pokud ano, jaký efekt to vyvolává na českou ekonomiku popřípadě na model corporate governance.
Ke stažení: Bakalářská práce Jan Seifert

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY