Detail práce

Assessment centre. Moderní metoda výběrového řízení

Autor: Bc. Zdeněk Hovád
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce je zaměřena na studium moderního nástroje současné personální praxe – Assessment centra (AC). Je v ní představen teoretický základ AC, jeho veškeré prvky, kritéria výběru účastníků i kritéria jejich hodnocení. Přes teoretické představení jednotlivých metod se pak práce zaměřuje na ukázky praktického využití této metody pro výběrové řízení pořádané pro jednu z nejvýznamnějších českých společností. V závěru bude představen i finální výstup z AC.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance