Detail práce

Internetový marketing v cestovním ruchu

Autor: Bc. Tibor Peták
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant: Ing. Ivo Koubek
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce vychází z obecných znalostí marketingu služeb, které pak aplikuje na prostředí Internetu. Nejdříve je určen prostor, ve kterém se práce pohybuje, tzn. definuje se marketing cestovního ruchu jako součást obecnějšího marketingu služeb a vymezí se charakteristiky Internetu, které ovlivňují internetový marketing v cestovním ruchu. V dalších částech práce postupně popisuje, jak se díky Internetu mění pojetí produktu, ceny, distribuce a propagace obecně pro celý cestovní ruch. Tyto poznatky se pak použijí při podrobnějším rozboru nejdůležitějších segmentů trhu – dopravy, ubytování, cestovních kanceláří a agentur. Na závěr práce rozebírá pojem nová ekonomika, úlohu cestovního ruchu v ní a snaží se odhadnout možný budoucí vývoj internetového marketingu v tomto oboru.
Ke stažení: Bakalářská práce Tibor Peták

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY