Detail práce

Finanční zprostředkovatelé

Autor: PhDr. Ladislav Frühauf
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá tématem finančních zprostředkovatelů. Ti jsou specializovaní agenti, kteří vstupují mezi investory a zapůjčitele na finančních trzích a svojí činností umožňují a usnadňují výměnu finančních aktiv. Jejich aktivita zvyšuje míru úspor a efektivitu alokace investic a tím tedy přispívají k vyššímu hospodářskému růstu.
V modelu kompletních trhů jejich činnost nepřináší žádný reálný efekt. Klasické teorie vysvětlující jejich existenci potom vnímají jejich funkci jako překonávání tržních nedokonalostí a soustředí se na informační asymetrie, transakční náklady a regulatorní omezení. Tyto nedokonalosti se postupně zmenšují, ale význam zprostředkovatelů významně roste. Klasické teorie již tedy zřejmě nejsou schopny dostatečně vysvětlit současný vývoj. V práci je popsáno několik alternativních přístupů ke zkoumání finančních zprostředkovatelů.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance