Novinky

Tomáš Sedláček vás zve na debatu " Economics as Religion "

28.07.2014   |   Ing. Dagmar Schnellerová

s propředním ekonomem Robertem Nelsnem (USA) a dalšími hosty z oblasti telogie, filosofie a ekonomie na téma Ekonomie jako náboženství. Debata se bude konat 30.07.2014 v 19.00 v prostorách Era svět, Jungmanovo náměstí 767, Praha. Více informací najdete zde. Účast prosím potvrdte zde.

Soutěž pro studenty - IES FSV UK – ČSOB Cena “Bankovnictví, důvěra a finance”

25.07.2014   |   doc. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair

IES FSV UK a ČSOB pořádají soutěž o nejlepší bakalářskou, nebo diplomovou práci se zaměřením na téma „Bankovnictví, důvěra a finance“. Uzávěrka pro zasílání prací do soutěže je 1. října 2014. Více informací je v prokliku, případně na stránkách věnovaných spolupráci IES a ČSOB.

Alumnus of the Month za měsíc červenec - Pavel Mužíček

19.07.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Červencovým Alumnus of the Month je tentokrát sportovec Pavel Mužíček. Nadšený triatlonista v minirozhovoru popisuje, jak se mu daří skloubit kariéra analytika v bance a sportovní tréninky a proč si vlastně vybral ekonomii. Jeho medailon spolu s rozhovorem si můžete přečíst zde.

 

5 dílčích stipendií pro studium na UMEF University v Ženevě

18.07.2014   |   Ing. Šárka Bokočová

 Universita UMEF (University of Management, Economics and Finance) v Ženevě nabízí pro uchazeče z České republiky celkem 5 stipendií. Těchto stipendií lze využít k tříletému bakalářskému, dvouletému magisterskému nebo tříletému doktorandskému studiu, které musí být zahájeno v akademickém roce 2014/2015. 

Jedná se o dílčí stipendia, neboť stipendisté musí počítat s hrazením dalších nutných výdajů (např. nákup učebních pomůcek, pořízení studentské karty aj.) v celkové výši 3800 švýcarských franků (CHF) ročně.

Přihlášky se podávají přímo na školu, uzávěrka přijímání přihlášek je 31. července 2014. Formulář žádosti je třeba stáhnout z webové stránky školy, k vyplněnému formuláři je nutné přiložit životopis a doklady o dosavadním vzdělání (podle toho, o kterou úroveň studia se jedná), případně i další doklady, pokud by je švýcarská škola požadovala. Informace o náplni studia musí zájemci vyhledat na webové stránce školy.

Případné upřesňující dotazy je nutno směrovat přímo na školu.

Kontakt a bližší informace:

Internet: http://www.umef-university.ch    

Barbara Pertold-Gebická prezentovala na prestižní konferenci European Society for Population Economists

03.07.2014   |   Ing. Petra Dědková

Konference se uskutečnila ve dnech 18. - 21. 6. 2014 na Univerzitě Minho ve městě Braga, Portugalsko. Mezi hlavní témata patřila ekonomie domácností, ekonomie trhu práce, ekonomie veřejného sektoru, demografie a ekonomie zdraví.

Barbara Pertold-Gebická zde představila svůj článek „Does occupational (re)allocation explain the motherhood penalty?“.

Petr Janský hostem Radiožurnálu

03.07.2014   |   Ing. Petra Dědková

Aktuální vládní daňové změny zaměřené na pomoc rodinám s dětmi a také důchodcům komentoval v pořadu „Stalo se dnes“ Petr Janský.  Celý rozhovor si můžete poslechnout prostřednictvím prokliku v nadpise.

Výběrové řízení na stáž v Českých centrech

03.07.2014   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáž v ústředí Českých center. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia.
Termín stáže: září – listopad 2014

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte emailem na adresu staze@czech.cz do pátku 31. července 2014. Více informací zde.

Nabídka pro studenty – účast na Teritoriálních setkání ICC a stáž při přípravách výroční konference EWBF 2014

02.07.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

ICC – International Chamber of Commerce nabízí možnost účastnit se připravovaných Teritoriálních setkání ICC. Účast na setkání je podmíněna jedním dnem (8 hodinami) dobrovolné práce při přípravách výroční konference EWBF 2014. O připravovaných setkáních budeme včas informovat. V rámci příprav konference pro podporu mezinárodního obchodu a investic se mohou studenti účastnit i delší placené stáže, či jednodenní brigády přímo v době konání konference. Pro detaily nabídek, prosím, kontaktujte Elišku Šerhantovou.

Centrum excelence "Center for Advanced Economic Studies" získalo nejvyšší možné hodnocení

01.07.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Univerzitní centrum excelence Center for Advanced Economic Studies (společný projekt CERGE UK a IES FSV UK) získalo nejvyšší možné hodnocení A. V rámci Univerzity Karlovy získalo nejvyšší hodnocení pouze 5 z celkově 27 financovaných center excelence. Na činnosti centra v letech 2012-2013 byly oceněny zejména mimořádně kvalitní výsledky a vynikající výzkumný potenciál juniorních výzkumníků.

Ladislav Krištoufek a prof. Miloslav Vošvrda publikovali článek v časopise Energy Economics

30.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme kolegům z IES, Ladislavu Krištoufkovi a prof. Miloslavu Vošvrdovi, k publikaci článku „Commodity futures and market efficiency“ v časopise Energy Economics.

Časopis patří mezi 80 nejlepších ekonomických časopisů na světě dle Article Influence Score z databáze Web of Science.  

Profesor Oldřich Dědek obdržel Cenu Milana Sojky

23.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

Cena Milana Sojky je určena pro autora nejlepší obhájené a vydané studie Národo- hospodářského ústavu Josefa Hlávky a je udělována každoročně Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu po splnění stanovených podmínek.

Laureátem této ceny za rok 2013 se stal prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. za studii: "Historie evropské měnové integrace. Doba eura." Blahopřejeme!

Zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+

22.06.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

V rámci programu Erasmus+ může každý student od 2. ročníku bakalářského studia absolvovat praktickou stáž v zahraničí. Informace o podmínkách stáží, stejně tak jako aktuální nabídku na stránkách zprostředkující organizace ERA, naleznete zde. Výběrové řízení bude probíhat v říjnu 2014, přičemž na stáže bude možné nastoupit od prosince 2014. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Proběhl Den otevřených dveří

12.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

Dne 6. 6. 2014 se v prostorách budovy IES uskutečnil Den otevřených dveří. Přijatí studenti i zájemci o studium se na základě prezentace ředitele Institutu Martina Gregora měli možnost seznámit s důležitými informacemi, které se týkaly samotného studia i připravovaných novinek.

Užitečné rady a tipy předal  studentům  i garant bakalářského programu doc. Tomáš Cahlík, koordinátor bakalářského programu v anglickém jazyce dr. Michal Červinka a zástupkyně jazykového oddělení Lucie Poslušná

V neposlední řadě uchazeči získali představu také o bohatém studentském životě od zástupců studentské organizace E-klub. 

Ladislav Krištoufek získal Prémii Otto Wichterleho v roce 2014

11.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

U příležitosti 17. zasedání Akademické rady AV ČR udělil předseda AV ČR Jiří Drahoš Prémii Otto Wichterleho v roce 2014 mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR.
 

Prémii za Oblast věd o neživé přírodě získal náš kolega, PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., a to na základě svého působení v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, kde je rovněž aktivně angažován. Blahopřejeme!  

Tomáš Havránek obdržel cenu UniCredit & Universities Foundation za svoji disertaci

10.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

Vědecký výbor UniCredit & Universities Foundation vybral tři vynikající doktorské disertace v oboru ekonomie a financí. 

Vítězi 4. ročníku Ceny za nejlepší disertaci jsou: Silvia Galli (University of Hull, Durham, U.K.), Tomáš Havránek (IES FSV UK), Gerardo Manzo (Fama-Miller Research Professional, University of Chicago Booth School of Business).

Soutěž byla otevřena mladým absolventům doktorského studia v oblasti ekonomie a financí ze všech evropských zemí, ve kterých působí Unicredit. Práce Tomáše Havránka "Meta-Analysis in International Economics" uspěla ve velmi silné konkurenci. Blahopřejeme!

Třetí letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance právě vyšlo

09.06.2014   |   Ing. Šárka Bokočová

Třetí vydání Czech Journal of Economics and Finance (3/2014) přináší následující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

Michal Bauer, Julie Chytilová a Barbara Pertold-Gebická publikovali článek v časopise Experimental Economics

04.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme kolegům z IES, Michalu Bauerovi, Julii Chytilové a Barbaře Pertold-Gebické, k publikaci článku „Parental Background and Other-Regarding Preferences in Children“ v časopise Experimental Economics.

Časopis patří mezi 20 nejlepších ekonomických časopisů na světě (dle Article Influence Score z databáze Web of Science).

prof. Lubomír Mlčoch obdržel historickou pamětní medaili UK

02.06.2014   |   Ing. Petra Dědková

U příležitosti významného životního jubilea udělil rektor UK prof. Lubomíru Mlčochovi historickou pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj Fakulty sociálních věd a Univerzity Karlovy. 

Rádi bychom panu profesoru Mlčochovi co nejsrdečněji poblahopřáli rovněž za celý Institut ekonomických studií a u příležitosti jeho kulatých narozenin přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

Doc. Roman Horváth hostem studia ZET na rádiu BBC

21.05.2014   |   Ing. Petra Dědková

O účinnosti měnové politiky centrálních bank a výhledu na ekonomickou stabilitu v ČR a Evropě hovořil doc. Roman Horváth v interview pro studio ZET

Rozhovor byl zaměřen na vyhodnocování zdraví finančního sektoru, celkový vliv centrálních bank na dopady finanční krize, tradiční i netradiční nástroje centrálních bank i názor na listopadovou intervenci ČNB.  Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

Předávání ocenění Zlatý kurz za ZS 2013/2014

20.05.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Dne 6. května 2014 se na zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při hodnocení kurzů za zimní semestr 2013/2014 (podle celkové známky kurzu). 

Za IES získali ocenění: Mgr. Tomáš Adam, PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. Všem oceněným blahopřejeme.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto. Fotogalerie zde.

prof. Mgr. Kateřina Šmídková Ph.D.

19.05.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Vážení kolegové, studenti,

rádi bychom Vás informovali, že poslední rozloučení s prof. Kateřinou Šmídkovou se konalo ve středu 14.5.2014 v kruhu nejbližších příbuzných, jak bylo její přání.  

Níže je uvedena adresa, na kterou je možné zasílat případné projevy soustrasti.

140 00 Praha 4 – Krč, Horáčkova 1207/9

antonin.smidek79@gmail.com

Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB

18.05.2014   |   Ing. Petra Dědková

Česká národní banka udělila letošní cenu za ekonomický výzkum (Economic Research Award) dvěma publikacím. Vyhlášení bylo součástí desátého ročníku konference „Research Open Day České národní banky“.

Autory první oceněné publikace nazvané „Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis“ jsou Tomáš Havránek a Marek Rusnák

Druhá oceněná publikace má titul „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef BaruníkRoman Horváth a Kateřina Šmídková. Kateřina Šmídková se původně ceny vzdala, ale ČNB se jí rozhodla cenu udělit in memoriam.

Obě výzkumné práce, které získaly letošní cenu Economic Research Award, jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly publikovány v prestižním časopise International Journal of Central Banking.

Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková publikovali článek v IJCB

14.05.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme kolegům z IES k publikaci článku v časopise International Journal of Central Banking. Článek „Are Bayesian Fan Charts Useful? The Effect of Zero Lower Bound and Evaluation of Financial Stability Stress Tests“ vydali ve spolupráci s Michalem Frantou (ČNB).

Časopis International Journal of Central Banking patří mezi 50 nejlepších ekonomických časopisů na světě dle rekurzivního impakt faktoru z databáze RePEc. 

Portál IHNED.cz se věnuje zmíněnému článku pod názvem "Čeští ekonomové umějí pomoci centrálním bankám. Jejich závěry otiskl prestižní časopis". 

Doc. Roman Horváth Ph.D. se stal prezidentem České společnosti ekonomické

07.05.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci "Bankovnictví, důvěra a finance" za rok 2013

05.05.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Dne 30. 4. 2014 proběhlo v prostorách Era Svět vyhlášení výsledků nejlepší bakalářské a diplomové práce soutěže IES-ČSOB na téma "Bankovnictví, finance a důvěra".

1. místo vyhrál Tomáš Havlíček (na foto vpravo), 2. místo patří Adamu Klečkovi  (předávání cen se neúčastnil, nyní studuje na Universität St. Gallen) a 3. místo získal Tomáš Jelínek. Při této příležitosti studenti představili výsledky svých závěrečných prací.

Vítězům gratulujeme! 

Roman Horváth hostujícím editorem nového vydání výzkumného bulletinu ČNB

16.04.2014   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

 

Doc. Roman Horváth, zástupce ředitele IES, editoval nové vydání Economic research bulletin aktuálně se zabývající metodologií stres testování českého finančního systému. Bulletin je pravidelně publikován Českou národní bankou. Na tomto vydání se rovněž podíleli i další kolegové IES.

Martin Burda publikoval článek v Journal of Multivariate Analysis

11.04.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme Martinu Burdovi (University of Toronto a IES FSV UK) k publikaci článku v časopise Journal of Multivariate Analysis. Článek Copula Based Factorization in Bayesian Multivariate Infinite Mixture Models je společná práce s Artemem Prokhorovem (University of Sydney).

Časopis patří mezi 50 nejlepších statistických časopisů na světě (dle Article Influence Score z databáze Web of Science).

Internships for Bachelor students

02.04.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

From the upcoming Winter term, Bachelor students will be entitled to earn 3 ECTS credits for an internship. The internship could be organized either by students themselves or by the newly established Career Coordinator who will be keen to help with the search. Career Coordinator will have a list of available internships which are suitable for our Bachelor students. Some of the internships will be for non-Czech speaking students in particular. Career Coordinator will be happy to help you with the decision-making process and recommend you several suitable slots. At the moment, we are in the course of preparing the list. If you have already applied (or you are applying now) for some internship that starts lately this year, you may also qualify for credits for that internship.

The rules are below: 

  • The internship must be a professional internship in the fields of economics and finance.
  • The internship has to be approved by the IES in advance.
  • Students should have finished their second year study obligations before their internship starts.
  • The duration is at least 200 working hours (e.g. 10 weeks/20 hours per week)
  • The IES will check the agreements and approves the credits after finishing the internship.
  • In Winter 2014/2015, you have to enroll into the Bachelor course "Internship".

 In the case of interest please contact Career Coordinator Ms. Eliska Serhantova.

Policy research seminar

24.03.2014   |   PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

Zveme studenty na dobrovolný seminář k aplikovanému výzkumu veřejných politik. První seminář na téma "Role a politická kontrola státních podniků" povede Jiří Skuhrovec ve čtvrtek 27.3. Těšíme se na zajímavou diskusi, a zveme studetnty k prezentaci a diskusi o jejich work-in-progress diplomových a bakalářských pracích.  

Seminář bude probíhat každý druhý čtvrtek v 18:30, více detailů na stránce semináře.

TERMÍNY KONÁNÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2014

01.03.2014   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Bakalářské SZK se budou konat 21.1., 16.6. - 18.6. a 9.9.-11.9.2014, magisterské SZK se budou konat 28.1., 24.-25.6. a 23.9.2014 a rigorózní zkoušky 18.3. a 25.3.2014. Časový harmonogram bude uveřejněn týden před příslušnou SZK.