Bakalářské práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 1994 0

Rok: 2004

(D)efekt regulace monopolní síly v přítomnosti vertikální diferenciace produktu a dynamické soutěže
Bc. Lenka Gregorová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Aerolinie z mezinárodního pohledu
Bc. Martin Peška

Alois Rašín jako tvůrce české měny
Bc. Michaela Lapešová

Analýza problémů měnové a finanční politiky v časopise Obzor národohospodářský v letech 1919 - 1929
Bc. Kryštof Černý

Analýza systému kolektívneho vyjednávania v Českej republike
Bc. Eva Karamanová

Centrálně plánovaná ekonomika - teorie a praxe v České republice
Bc. Lucie Redlová

Chování v institucionální změně: Evoluční přístup
Bc. Jaromír Baxa
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Dárce jako faktor efektivity rozvojové pomoci
Bc. Martin Kopecký
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Deficit ve veřejných financích a ve fiskální politice
Bc. Petr Gapko

Deflace
Bc. Marie Raková

Diferenčné rovnice druhého rádu a ich využitie v ekonomickom modelovaní
Bc. Andrej Dudík
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Diskusie a praktické aspekty zavádzania školného na verejných vysokých školách v SR a ČR
Bc. Daniela Kubejová

Dopady fiškálnej a monetárnej politiky na vývoj platobnej bilancie ČR v rokoch 1993 -- 2003
Bc. Eva Podhájecká

Důchodový systém -- rozdíly mezi ČR a Velkou Británií
Bc. Jan Kuta

Dvě cesty k tržnímu prostředí: komparace České republiky a Maďarska
Bc. Iva Targová

Ekonometrický model českého zahraničního obchodu se zeměmi Evropské unie
Bc.Jakub Jeřábek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Ekonomická integrace ve střední Evropě: Analýza s využitím gravitačního modelu
Bc. Anna Dotřelová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Ekonomická přidaná hodnota a její využití v České republice
Bc. Jakub Fajfr

Ekonomické stimuly v sociální politice a jejich dopady na reprodukční chování obyvatelstva v českých zemích 1918 -- 2000
Bc. František Vokřál

Externí informační zdroje v ČR ( analýza trhu s ekonomickými informacemi )
Bc. Jiří Luhan

Faktory, které přispěly k vysoké konkurenceschopnosti Finska
Bc. Marek Lněnička

Hospodářský vývoj Estonska v letech 1993 - 2002
Bc. Jiří Outrata

Komparace československých měnových reforem 1919,1945 a 1953
Bc. Jan Vokrouhlecký

Konvergence přistupujících zemí k EMU „Je nominální konvergence postačující?“
Bc. Jozef Baruník

Kvóty na trhu cukru v České republice
Bc. Luboš Lauer

Makroekonomická výkonnost a instituce trhu práce
Bc. Miroslav Richter

Mzdové rozdíly v České republice podle pohlaví a věku
Bc. Petr Jablonský

Obecné povinnosti členů představenstva akciové společnosti
Bc. Jan Petrov

Očekávání v díle Johna Maynarda Keynese
Bc. Tomáš Bechner

Oceňování aktiv: Teorie a praxe
Bc. Filip Hájek

Pomerové ukazovatele ako indikátory eventuálneho bankrotu podniku -- ekonometrická analýza.
Bc. Lucia Kališová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Príliv priamych zahraničných investícií do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003
Bc. Milan Matejašák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Slovinsko: hospodářský vývoj v 90. letech 20. století
Bc. Lucie Svrčková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci

Současné problémy českého důchodového systému, možnosti přizpůsobení ve stárnoucí společnosti
Bc. Dagmar Hájková

Spnilo zkrácení pracovní doby ve Francii po roce 2000 svůj účel?
Bc. Zuzana Znamenáčková

Sponzorství -- forma filantropie nebo vypočítavost?
Bc. Zuzana Budinská

Srovnání akciových trhů v České republice a Nizozemí
Bc. Karel Báťa

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Bc. Marie Kubešová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Švédský penzijní systém: Reforma a možné aplikace na Českou republiku
Bc. Tomáš Hochmeister

Systémy managementu jakosti podle ISO 9000
Bc. Zdeněk Drozd

Teoretický odkaz diela J. A. Schumpetra
Bc. Linda Balážiová

Teorie reklamy: ekonomie a psychologie
Bc. Jordan Gešev
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Tržní vs. vládní selhání
Bc. Michal Kebort

Úspory, ekonomický cyklus a míra nezaměstnanosti
Bc. Michaela Kubištová

Vývoj bankovních depozitních služeb pro obyvatelstvo v ČR po roce 1990
Bc. Michal Kysílko

Vývoj ekonomické aktivity žen v českých zemích od roku 1918
Bc. Lenka Kučerová

Vývoj nezaměstnanosti po roce 1989 v České republice s analýzou vlivu demografických faktorů na délce trvání nezaměstnanosti v okrese Vsetín
Bc. Jana Plesníková

Vývoj společnosti Český Telecom, a.s. z hlediska antimonopolní politiky v ČR
Bc. Martin Pospíšil

Vývoj trhu s bydlením
Bc. Ondřej Glazar

Vzájemný vliv čínského podnikatelského prostředí a ekonomických reforem
Bc. Tereza Mejtová

Zemědělská politika v České republice, budoucnost českého zemědělství v Evropské unii
Bc. Jana Novotná

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY