Magisterské SZK

Postup podání přihlášky k magisterské státní závěrečné zkoušce se liší pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve (a podávají příhlášku ve vytištěné podobě), a pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později (a podávají přihlášku elektronicky). Níže naleznete detailní informace popisující oba postupy pro podání přihlášky.

Termíny odevzdání přihlášek na MGR SZK jsou v AR 2016/17:
od 1.12.2016 do 6.1.2017 nejpozději pro termín SZK únor 2017
od 1.5.2017 do 12.5.2017 nejpozději pro termín SZK červen 2017
od 3.7.2017 do 31.7.2017 nejpozději pro termín SZK září 2017

Termíny MGR SZK v AR 2016/17:

8. a 9.2.2017
21. a 22.6.2017
13. a 14.9.2017

Na mimořádný termín SZK v září se již nemusí psát žádost o souhlas garantovi magisterského studia, viz vyhláška ředitele IES, PhDr. Martina Gregora Ph.D.
 

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO STUDIJNÍHO PROGRAMU V AKADEMICKÉM ROCE 2014/15 ČI DŘÍVE


Před státní závěrečnou zkouškou je potřeba odevzdat do SIS (bod 1) a na sekretariát IES (bod 2-4):

1. diplomovou práci, abstrakt česky i anglicky v pdf formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce DP, překlad názvu DP a ostatní údaje jako errata, anotace přílohy ap.
2. jeden výtisk diplomové práce (podepsaný, žádné CD!)
3. výpis známek ze SIS UK + celkovou kontrolu známek před SZK (1 x tištěné s Vašim jménem, musí být podepsáno), vzor print screen zde - předejte po zapsání všech zápočtů a zkoušek do SISu a po splnění celkového počtu kreditů v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností k podpisu prof. Ing. Oldřichu Dědkovi CSc., poté dodejte na sekretariát

4. přihlášku k SZK (2 x tištěnou, podepsanou)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Název DP se musí shodovat v SIS, na výtisku DP, na přihlášce k SZK. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu DP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím DP. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 29 z 2010

Okruhy k SZK:
ke stažení
 

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO STUDIJNÍHO PROGRAMU V AKADEMICKÉM ROCE 2015/16 ČI POZDĚJI
 

Před státní závěrečnou zkouškou je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 4) a na sekretariát IES (bod 2 a 3):

1. diplomovou práci, abstrakt česky i anglicky v pdf formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce DP, překlad názvu DP a ostatní údaje jako errata, anotace přílohy ap.
2. jeden výtisk diplomové práce (podepsaný, žádné CD!)
3. výpis známek ze SIS UK + celkovou kontrolu známek před SZK (1 x tištěné s Vašim jménem, musí být podepsáno), vzor print screen zde - předejte po zapsání všech zápočtů a zkoušek do SISu a po splnění celkového počtu kreditů  v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností k podpisu prof. Ing. Oldřichu Dědkovi CSc., poté dodejte na sekretariát

4. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce
- nejprve se nalogujte do SISu, vstupte do modulu „Státní závěrečné zkoušky“, zelená lišta „Zkoušky“
- v sekci „Státní zkoušky dle studijního plánu“ si vyberte předmět Obhajoba diplomové práce a na stejném řádku zvolte „zapsat zkoušku v zimě“ (termíny leden, únor) nebo „zapsat zkoušku v létě“ (termíny červen a září)
- obnovte stránku pomocí klávesy F5, dojde k aktualizaci dat na stránce – v seznamu zkoušek v horní části stránky se objeví řádek JDIP01 Obhajoba diplomové práce a tlačítko „vypsané termíny“
- proklikněte tlačítko „vypsané termíny“ a budete přesměrováni do modulu „termíny zkoušek-přihlašování“, kde u řádku Obhajoba diplomové práce zvolíte zelené tlačítko „zapsat“
- kontrolu zápisu na SZK provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště
- před SZK obdržíte mail s konkrétním termínem a časem konání

Podrobný návod správců SISu pro přihlašování k SZK najdete vč. print screenů zde.

Tištěná přihláška se neodevzdává.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Název DP se musí shodovat v SIS a na výtisku DP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu DP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím DP. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 29 z 2010.
 

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY