Magisterské SZK

Postup podání přihlášky k magisterské státní závěrečné zkoušce se liší pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později (a podávají přihlášku elektronicky) a studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve (a podávají příhlášku ve vytištěné podobě). Níže naleznete detailní informace popisující oba postupy pro podání přihlášky.

Termíny odevzdání přihlášek na MGR SZK jsou v AR 2019/20:
od 2.12.2019 do 6.1.2020 nejpozději pro termín SZK leden 2020
od 20.4. do 7.5.2020 nejpozději pro termín SZK červen 2020
od 1.7. do 31.7.2020 nejpozději pro termín SZK září 2020

Řádné termíny MGR SZK v AR 2019/20:

5. 2. 2020
16.-17. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky v tyto termíny budou probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Teams. Zájemci z řad veřejnosti se mohou zúčastnit, pokud se před začátkem zkoušky připojí pomocí odkazu, který je k dispozici zde.
15.-16. 9. 2020
Tyto státní závěrečné zkoušky budou probíhat běžným způsobem offline.
Z důvodu karantény budou níže uvedení studenti absolvovat státní závěrečnou zkoušku distančně prostřednictvím Microsoft Teams.
Palecek Rodríguez, Miroslava María , 15.9.2020 v 12 h, link: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams
Vinšová, Katarína, 16.9.2020 v 12:30 h, link: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams
Zájemci z řad veřejnosti se mohou zúčastnit, pokud se před začátkem zkoušky připojí pomocí odkazu, který je uveden.
 

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO STUDIJNÍHO PROGRAMU V AKADEMICKÉM ROCE 2015/16 ČI POZDĚJI

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 4) a na sekretariát IES (bod 3):

1. diplomovou práci, abstrakt česky i anglicky v pdf/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce DP, překlad názvu DP a ostatní údaje jako errata, anotace přílohy ap. (nyní do 7.5.2020), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. do 30.9.2020 se ruší odevzdání 1 výtisku magisterské práce viz: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-5/2020
3. ruší se odevzdávání  tištěného i elektronického výpisu známek ze SIS UK před SZK, kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
4. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do 7.5.2020)
- nejprve se nalogujte do SISu, vstupte do modulu „Státní závěrečné zkoušky“, zelená lišta „Zkoušky“
- v sekci „Státní zkoušky dle studijního plánu“ si vyberte předmět Obhajoba diplomové práce a na stejném řádku zvolte „zapsat zkoušku v zimě“ (termíny leden, únor) nebo „zapsat zkoušku v létě“ (termíny červen a září)
- obnovte stránku pomocí klávesy F5, dojde k aktualizaci dat na stránce – v seznamu zkoušek v horní části stránky se objeví řádek JDIP01 Obhajoba diplomové práce a tlačítko „vypsané termíny“
- proklikněte tlačítko „vypsané termíny“ a budete přesměrováni do modulu „termíny zkoušek-přihlašování“, kde u řádku Obhajoba diplomové práce zvolíte zelené tlačítko „zapsat“
- kontrolu zápisu na SZK provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště
- před SZK obdržíte mail s konkrétním termínem a časem konání

Podrobný návod správců SISu pro přihlašování k SZK najdete vč. print screenů zde.

Tištěná přihláška se neodevzdává.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Název DP musí být uveden v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS a na výtisku DP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu DP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím DP. 
Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 18/2017.

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO STUDIJNÍHO PROGRAMU V AKADEMICKÉM ROCE 2014/15 ČI DŘÍVE

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1) a na sekretariát IES (bod 3-4):

1. diplomovou práci, abstrakt česky i anglicky v pdf/Aformátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce DP, překlad názvu DP a ostatní údaje jako errata, anotace přílohy ap. (nyní do 7.5.2020), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. do 30.9.2020 se ruší odevzdání 1 výtisku magisterské práce viz: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-5/2020
3. ruší se odevzdávání  tištěného i elektronického výpisu známek ze SIS UK před SZK, kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
4. přihlášku k SZK (2 x tištěnou, podepsanou (nyní do 7.5.2020)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Název DP musí být uveden v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS a na výtisku DP.  V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu DP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím DP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 18/2017.

Okruhy k SZK:
ke stažení

 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance