Pravidla studia

Obecné podmínky doktorského studia jsou upraveny Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školáchPravidly studia Fakulty sociálních věd a Opatřením děkana č. 27/2017 - Organizace doktorského studia na FSV UK. Jejich konkretizací pro doktorské studium ekonomie na IES je Rámcový studijní plán oboru Ekonomie, schválený Oborovou radou doktorského studijního programu ekonomie na IES. Studium probíhá v souladu s akreditací 6201V platnou od 1. 1. 1991 do 1. 8. 2017. 
 

Kompletní informace o průběhu doktorského studia obsahuje Handbook for Doctoral Students.  Prezentace pro doktorské studenty ze začátku semestru je ke stažení zde: Prezentace.pdf.
 

Formuláře

Veřejný kalendář pro doktorandy IES (IES PhD Calendar) obsahující termíny státních doktorských zkoušek a jiných relevantních událostí je k dispozici zde.

Přehled účasti na obhajobách

Termíny státních doktorských zkoušek:

Pro bližší informace týkající se termínů SDZ v roce 2017 kontaktujte Jana Žáčka prostřednictvím emailu jan.zacek(at)fsv.cuni.cz. Přihlášky odevzdávejte 6 týdnů před termínem

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB