Oborová rada

Složení oborové rady PhD studia na IES

Předseda: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Interní členové Externí členové
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. prof. Ing Milan Žák, CSc.
prof. Ing. Karel Janda, M.A, Dr., Ph.D. Ing. Karel Sladký, CSc.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. RNDr. Martin Černý, CSc.
prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc. prof. RNDr. Jiri Witzany, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.  
doc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.  
prof. Ing. Evzen Kocenda, Ph.D.  

  

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF