Centrum doktorských studií

Koordinačním pracovištěm doktorského studia na IES je Centrum doktorských studií IES, zřízené jako mezikatedrové pracoviště zodpovědné za

 • dokumentaci doktorského programu (sledování a archivaci individuálních studijních plánů a výsledků jejich průběžného hodnocení, sledování publikací doktorandů, jejich grantových aktivit apod.),
 • koordinaci programů doktorských seminářů,
 • řízení činnosti doktorandů, přijatých na úvazky do pracovního poměru na FSV,
 • mezinárodní spolupráci a kontakty v oblasti doktorského studia,
 • organizaci pravidelných mezinárodních sympózií doktorských studentů,
 • doplňování prezentace doktorského programu ekonomie na webových stránkách IES,
 • koordinaci pedagogických aktivit doktorandů,
 • koordinaci účasti doktorandů na výzkumných projektech IES,
 • dokumentaci jednání a rozhodnutí Oborové rady,
 • vyhledávání grantových a jiných mimorozpočtových prostředků na podporu doktorského studia na IES.

Nadstandardní podpora doktorského studia na IES

Zdrojem financování doktorského studia na IES jsou rozpočtové prostředky (normativní příspěvky na studenty a prostředky na specifikovaný výzkum, získané na základě grantových aktivit pracovníků IES), prostředky ze specializovaných domácích grantů, financovaných ze státního rozpočtu, prostředky z dalších grantových aktivit (zejména zahraničních) zaměřených na rozvoj doktorského studia, a případné sponzorské dary a příspěvky.

Podle možností, poskytovaných těmito zdroji, IES vytváří následující podmínky pro podporu doktorského studia:

 • umožňuje na základě výběrového řízení pracovní úvazky části interních studentů kteří dosahují mimořádné výsledky, za předpokladu, že jsou ochotni věnovat většinu svého času doktorskému výzkumu, výuce a účasti na vnitřní organizaci doktorského studia,
 • poskytuje finanční podporu doktorským studentům při jejich aktivní účasti na domácích a mezinárodních letních školách, vědeckých konferencích a sympoziích,
 • odměňuje nadprůměrné výkony (publikační aktivity, grantové aktivity, kvalitní výuku) mimořádnými stipendii,
 • podporuje účast zahraničních a domácích odborníků na doktorských seminářích a dalších vzdělávacích aktivitách,
 • podílí se na financování vědeckých seminářů a sympozií IES s mezinárodní účastí.

Centrum doktorských studií řídí po dohodě s vedoucími kateder a konzultacích se školiteli vedoucí centra jmenovaný ředitelem IES na základě návrhu Oborové rady. Vedoucí centra je odpovědný řediteli IES.

Kontaktní osoby

Vědunka Kopečná

Obecné informace
Handbook
Speciální otázky

Matěj Opatrný

Výroční zprávy
Individuální studijí plány
Komunikace s administrací

Dominika Rečková

Malé obhajoby
Velké obhajoby disertací

Matěj Nevrla

Alokace studentů k seminářům
Akreditace

Jan Žáček

Přijímací řízení
Informace pro uchazeče
Státní závěrečné zkoušky

Jindřich Matoušek

Technická podpora
Publikace, konference a grantové aktivity
Informace ohledně financování

Administrativní podpora

Lucie Křížová

Správa obsahu webových stránek

Lenka Sojková

Správa uživatelských účtů, e-control
Zahraniční cesty, granty

 

Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB