Doktorští studenti

    Akademické funkce Odborné zaměření
PhDr. Tomáš Adam Ph.D. Candidate
Macroeconomics and Monetary Economics
- Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit
- Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook
Mathematical and Quantitative Methods
- Bayesian Analysis
- Time-Series Models
- State Space Models
Anton Astakhov Ph.D. Candidate Portfolio Choice; Asset Pricing; Value of Firms; Market Structure, Firm Strategy and Market Performance; Innovation, R&D, Technological Change
Mgr. Adrian Babin M.A. Ph.D. Candidate Financial markets, Banking, Corporate finance, efficiency analysis
RNDr. Matúš Baniar Ph.D. Candidate Mathematical and Quantitative Methods Multiple or Simultaneous Equation Models Econometric Modeling Mathematical and Simulation Modeling
Abdel Jabar Bassam Ph.D. Candidate Energy, Econometric Modeling, Trade and Environment
Mgr. Božena Bobková Ph.D. Candidate Econometrics, International Trade and Structural Models (especially DSGE)
Mgr. Pavla Břízová Ph.D. Candidate Evropa; Obecná regionální ekonomie; Prosperita, blahobyt a chudoba; Vzdělávání a výzkumné instituce; Měnová politika
PhDr. Petra Buzková Ph.D. Candidate finanční trhy, bankovnictví, řízení portfolia
Alina Cazachevici Ph.D. Candidate Mezinárodní Ekonomie, Ekonomické Dopady Globalizace, Remitence
PhDr. František Čech Ph.D. Candidate Financial Econometrics; Time-Series Models; Portfolio Choice; International Financial Markets
Mgr. Jan Čech Ph.D. Candidate dějiny ekonomických teorií, metodologie ekonomie, ordoliberalismus freiburské školy
Mgr. Kristýna Čechová Ph.D. Candidate Labor Economics: General Labor Economics Policies
M.A Olena Chorna Ph.D. Candidate
Mgr. Aleš Čornanič Ph.D. Candidate finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
Mgr. Martin Čovan Ph.D. Candidate Aplikovaná ekonometrie, Finance - finanční trhy, finanční stabilita, regulace, predikční modely, oceňovaní aktiv, řízení rizik
Master Macroeconomic Laure de Batz Ph.D. Candidate
Pavel Doležel Ph.D. Candidate JEL C44, JEL C61, JEL D71, JEL D72 a JEL G32
Martin Dózsa Ph.D. Candidate
Lenka Dvořáková Ph.D. Candidate Analýza akciových trhů, behaviorální finance
Mgr. Hana Džmuráňová Ph.D. Candidate Bankovnictví, modelování spořících účtů a vkladů na viděnou, čistá současná hodnota nematuritních aktiv a pasiv, dopad nízko-úrokového prostředí na banky
PhDr. Ondřej Filip Ph.D. Candidate Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental Economics • Biofuel & Commodity Markets
PhDr. Tereza Fišerová Ph.D. Candidate Bank performance, Foreign ownership of banks
Mgr. Dritan Gjika Ph.D. Candidate Financial Econometrics, Volatility Modeling
PhDr. Ondřej Glazar Ph.D. Candidate Ekonomie migrace
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská Ph.D. Candidate Ekonomie - životní prostředí, přírodní zdroje, regulace a hodnocení dopadů Právo - zejm. právo životního prostředí, obchodní společnosti Korupce jako ekonomický jev
Mgr. Ladislav Habiňák Ph.D. Candidate Data Science, strojové učení, vizualizace dat C. Mathematical and Quantitative Methods C2 Single Equation Models • Single Variables C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics C5 Econometric Modeling C6 Mathematical Methods • Programming Models • Mathematical and Simulation Modeling
PhDr. Jan Hájek Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics (E3-E5), International Economics (F4), Financial Economics (G1,G2)
Mgr. Luboš Hanus Ph.D. Candidate Time-Series Models, Econometrics, Financial Economics, Business Fluctuations; Cycles
Mgr. Václav Hausenblas Ph.D. Candidate finanční trhy, finanční stabilita, bankovnictví, pojišťovnictví, výpočetní simulace
Marek Hauzr Ph.D. Candidate Time-Series Models, Econometrics, Financial Markets, Forecasting in finance
Ing. Arshad Hayat Ph.D. Candidate
PhDr. Hana Hejlová Ph.D. Candidate Real estate markets, financial stability and macroprudential policy (E32 Business Fluctuations, Cycles, E58 Central Banks and Their Policies, R21 Housing Demand, R31 Housing Supply and Markets, R33 Nonagricultural and Nonresidential Real Estate Markets)
Ing. Barbora Hildebrandt (Svárovská) M.A. Ph.D. Candidate Company valuation, Financial accounting, Microfinance
Jacob Atanuku Igono Ph.D. Candidate
Mgr. Kristýna Ivanková Ph.D. Candidate ekonomická dynamika, hospodářské cykly, teorie extremálních hodnot, stochastická teorie růstu
Tomáš Janotík MSc. Ph.D. Candidate Microeconomics, Microeconomic Behavior: Underlying Principles, Labor and Demographic Economics, General Welfare, Well-Being
PhDr. Ivo Jánský Ph.D. Candidate Risk management and time series analysis
Martina Jašová Ph.D. Candidate
Jakub Jeřábek Ph.D. Candidate
Mgr. Júlia Jonášová Ph.D. Candidate C Mathematical and Quantitative Methods, C22 Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes, C35 Discrete Regression and Qualitative Choice Models, Discrete Regressors, Proportions, E Macroeconomics and Monetary Economics, E4 Money and Interest Rates, E5 Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit
Jitka Jopová Ph.D. Candidate
Mgr. Dominika Katuščáková Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics, Price Level and Inflation, Central Banks and Their Policies
Olha Khymych Ph.D. Candidate
PhDr. Andrea Klimešová Ph.D. Candidate Deriváty v energetice
Soňa Kocholová Ph.D. Candidate
Ing. David Kocourek Ph.D. Candidate
Mgr. Vědunka Kopečná Junior Researcher Makroekonomie a Monetární ekonomie, Energetická ekonomie, Trh práce, Ekonomické modelování
PhDr. Kamila Koprnická Ph.D. Candidate
PhDr. Václav Korbel Junior Researcher Experimentální ekonomie, Behaviorální ekonomie, Ekonomie vzdělávání, Aplikovaná mikroekonometrie
Mgr. Matej Kosturák Ph.D. Candidate Ethics and Economics, Insolvency procedures, Economy of Law, Corporate Governancne
Ing. Jiří Kracík Ph.D. Candidate Energetika Trhy energií
Mgr. Lucie Kraicová Ph.D. Candidate Finanční ekonomie, Ekonometrie, Wavelet-based metody
Mgr. Michal Král Ph.D. Candidate Public finance, Tax evasion and tax avoidance, tax havens, ilicit financial flows
Mgr. Tomáš Křehlík M.A. Ph.D. Candidate Financial econometrics, econometrics, time-series analysis, finance, urban economics.
PhDr. Ihor Kruchynenko Ph.D. Candidate General risk management, valuation of risk exposure, risk mitigation strategies
Mgr. Matěj Kuc Ph.D. Candidate bankovnictví, výkonnost rozdílných vlastnických struktur, družstevní bankovnictví
Mgr. Ing. Adam Kučera Ph.D. Candidate Asset Pricing, Financial Economics, DSGE Models, Macroeconomics and Monetary Economics
Mgr. Adriána Lelovská Ph.D. Candidate Risk Management, Credit Rating, Financial Stability, Banking
PhDr. Jitka Lešanovská Ph.D. Candidate Bankovnictví, finanční trhy
PhDr. Petra Luňáčková Ph.D. Candidate Regulace a ochrana hospodářské soutěže, antitrust, trh s elektřinou
Mgr. Adrian Lupusor Ph.D. Candidate Monetary policy, Public Choice, Econometric methods
Mgr. Vyacheslav Lypko Ph.D. Candidate Financial services sector, business modelling
Petr Macek Ph.D. Candidate
Mgr. Barbora Malinská Ph.D. Candidate Financial Econometrics, Financial Economics, Financial Forecasting, Futures Pricing
PhDr. Simona Malovaná Ph.D. Candidate Monetární ekonomie, Finanční stabilita, Makroekonomie, Ekonomické modelování
Jan Mareš Ph.D. candidate Economic Growth, Financial Markets, Econometric Modelling, Bayesian Analysis
Aleš Maršál Ph.D. Candidate Asset Pricing with DSGE models, Quantitative Macroeconomics, Financial Economics
Mgr. Jindřich Matoušek Junior Researcher Behavioral and experimental economics, Market structure, Auctions, Market imperfections
Oksana Melikhova Ph.D. Ph.D. Candidate Game Theory and Bargaining Theory, Noncooperative Games
PhDr. Jakub Mikolášek Ph.D. Candidate Alcohol Smoking Social costs Optimal Tax Telecommunications Energy market Almost Ideal Demand System Modelling
Ing. Hana Moravcová Ph.D. Candidate Law and Economics, Intellectual Property and Intellectual Capital, Economics of the Arts and Literature
Ing. Michala Moravcová Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics, Financial Markets and the Macroeconomy, Financial Economics, Foreign Exchange (F31), International Financial Markets (G15) , Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading (G14), Asset Pricing • Trading Volume • Bond Interest Rates (G12), Investment Banking • Venture Capital • Brokerage • Ratings and Ratings Agencies (G24), G01 Financial Crises (G01), International Financial Markets (G15)
Mgr. Ing. Matěj Nevrla Junior Researcher Finanční ekonometrie, analýza časových řad, výpočetní finance
Mgr. Miroslav Palanský Ph.D. Candidate, Researcher Political economy, public finance, development economics, taxation, tax abuse, international corporate tax avoidance
Mgr. Michal Paulus Junior Lecturer Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky, ekonomie zdravotnictví, variace zdravotních úkonů
PhDr. Kateřina Pavloková Ph.D. Candidate ekonomie zdravotnictví
PhDr. Martina Pěkná Ph.D. Candidate
Mgr. Petr Polák MSc. Ph.D. Candidate Ekonomie informací, technologie, virtuální měny, meta-analýza, virtuální trhy
PhDr. Oliver Polyák Ph.D. Candidate Financial & management accounting, application of IFRS, company valuation, business ethics
PhDr. Michael Princ Ph.D. Candidate Finanční trhy, finanční ekonometrie, finanční aspekty ekonomické integrace
Mgr. Lukáš Rečka Ph.D. Candidate Environmentální ekonomie, energy economics, modelování energetických systémů
PhDr. Milan Rippel Ph.D. Candidate Risk management
Marek Rusnák Ph.D. Candidate Real-Time Data, Bayesian Econometrics, Research Synthesis
Mgr. Pavel Ryska MPhil Ph.D. Candidate
PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D. Candidate Teoretická ekonomie - dějiny ekonomických teorií. Hospodářská politika EU, euro Reformy veřejných financí Filozofie a ekonomie Etika a ekonomie Metodologie ekonomie Ekonomická antropologie Rétorika Transformace
PhDr. Goran Serdarević M.A. Ph.D. Candidate Finance a bankovnictví, fúze a akvizice, regulace, hospodářská a anti-monopolní politika, industriální organizace, regulace telekomunikačních odvětví
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD. Ph.D. Candidate verejne zakazky, virtuální ekonomiky, monetární teorie, robustní statistika,
Ing. Mgr. Šarlota Smutná MSc. Ph.D. Candidate Econometrics, Microeconometrics, Demand analysis, Household Behavior
Mgr. Jan Šolc Ph.D. Candidate makroekonomie a bankovnictví
Mgr. Daniel Šopov M.Sc. Ph.D. Candidate
PhDr. Boril Šopov, MSc., LL.M. Ph.D. Candidate Risk management and quantitative finance
PhDr. Jan Soudek Ph.D. Candidate Public Economics, Industrial Organization, Procurement
Mgr. Ing. Martin Štěpánek M.A. Ph.D. Candidate Pension systems; health and wellbeing and their impacts on public finances, productivity, etc.; economics of education; institutional economics.
PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D. Ph.D. Candidate
David Svačina Ph.D. Candidate Nové Keynesiánské DSGE modely
Mgr. Alemayehu Demissew Taye, BA Ph.D. Candidate
Mgr. Tomáš Troch Ph.D. Candidate Health - Health Insurance, Public and Private; Government Policy • Regulation • Public Health • Public Economics
Mgr. Abeba Nigussie Turi Ph.D. Candidate
Mgr. Pavlo Ulianiuk Ph.D. Candidate
Mgr. Daniel Vach Ph.D. Candidate Vlastnosti knihy limitních objednávek, Mikrostruktura trhu, Behaviorální finance, Simulace ve financích, Stochastické,dynamické a evoluční hry, Modelování pomocí agentů
Mgr. Petra Valíčková Ph.D. Candidate
Matěj Vančura Ph.D. Candidate Institucionální ekonomie, dějiny ekonomických teorií
Mgr. Michaela Vlasáková-Baruníková (Hlínková) Ph.D. Candidate
PhDr. Jana Votápková Junior Researcher Analysis of Healthcare Markets; Production; Fertility, Child Care; Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity
PhDr. Karolína Vozková Ph.D. Candidate Bankovní poplatky, ziskovost a rizikovost bank, koncentrace na bankovním trhu
PhDr. Terezie Výprachtická (Lokajíčková) Ph.D. Candidate Fiscal Policy, Applied Econometrics, Macroeconomics
Msc Yao Wang PhDr Ph.D. Candidate Entrepreneurship and Banking
Mgr. Jan Žáček Junior Researcher makroekonomie, monetární ekonomie
Dimitrios Zafeiris Ph.D. Candidate
Mgr. Tomáš Zelený Ph.D. Candidate
Tomáš Želinský PhD. Ph.D. Candidate I31, I32, D6, D8, D9
Mgr. Diana Žigraiová Junior Researcher Corporate Finance and Governance, Financial Institutions and Services, Macroeconomics and Monetary Economics, Wage, Compensation and Labour Costs

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY