Katedra institucionální ekonomie

    Akademické funkce Odborné zaměření
JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D. Lecturer
PhDr. Michal Bauer Ph.D. Assistant Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Miloš Brunclík Ph.D. Lecturer
Mgr. Jan Čech Ph.D. Candidate dějiny ekonomických teorií, metodologie ekonomie, ordoliberalismus freiburské školy
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Associate Professor, Head of Department of Institutional Economics, Director of Undergraduate Studies Behaviorální ekonomie, Experimentální ekonomie, Ekonomie rozvoje, Formování sociálních preferencí, Vztah k času a sebekontrola, Individuální a skupinové rozhodování, Diskriminace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Senior Lecturer hospodářské dějiny
Ing. Jan Fidrmuc M.A., Ph.D. Research Fellow development economics, political economy, institutional economics
JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. Assistant Professor
prof. Julius Horváth Ph.D. Visiting Professor
Mgr. Tomáš Hülle Adjunct Lecturer Dispute Resolution, Information Technology Law, Intellectual Property Law, Contract Law
Jacob Atanuku Igono Ph.D. Candidate
PhDr. Václav Korbel Junior Researcher Experimentální ekonomie, Behaviorální ekonomie, Ekonomie vzdělávání, Aplikovaná mikroekonometrie
Ing. Jiří Kracík Ph.D. Candidate Energetika Trhy energií
JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. Adjunct Lecturer mezinárodní právo, mezinárodní ekonomické právo, energetická bezpečnost České republiky a Evropské unie
Ing. Hana Moravcová Ph.D. Candidate Law and Economics, Intellectual Property and Intellectual Capital, Economics of the Arts and Literature
Mgr. Pavel Pražák Lecturer Občanské právo procesní, Občanské právo hmotné, Mezinárodní právo soukromé
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. Adjunct Lecturer Právo obchodních společností; právo úvěrových vztahů (včetně insolvenčního práva); teorie právní regulace
Mgr. Pavel Ryska MPhil Ph.D. Candidate
PhDr. Jiří Schwarz Adjunct Lecturer Institucionální ekonomie, právo a ekonomie, organizace trhů a odvětví, duševní vlastnictví, instituce a růst
PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D. Candidate Teoretická ekonomie - dějiny ekonomických teorií. Hospodářská politika EU, euro Reformy veřejných financí Filozofie a ekonomie Etika a ekonomie Metodologie ekonomie Ekonomická antropologie Rétorika Transformace
Mgr. Ondřej Sekanina LL.M. Adjunct Lecturer Investiční arbitráž
Matěj Vančura Ph.D. Candidate Institucionální ekonomie, dějiny ekonomických teorií
PhDr. Tomáš Vyhnánek Adjunct Lecturer
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D. Associate Professor
prof. Ing. Milan Žák CSc. External Thesis Advisor Economic Policy, Institutional Economics
Tomáš Želinský PhD. Ph.D. Candidate I31, I32, D6, D8, D9

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY