Administrativa

    Akademické funkce Odborné zaměření
Jean-François Auger M.A., Ph.D. projektové řízení
JUDr. Eva Bogrenová propagace BEF
Ing. Šárka Bokočová finanční a personální agenda
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. Associate Professor, Director of Master Studies Finanční stabilita, makroprudenční politika, bankovnictví a jeho regulace, mezinárodní finance, finanční trhy, politická ekonomie, přímé zahraniční investice,
Barbora Holková Styk s veřejností a propagace
Mgr. Eliška Krohová kariérní poradkyně
Ing. Dagmar Schnellerová studijní záležitosti
Ing. Lenka Sojková administrativa CDS, podpora grantů, hostující profesoři
PhDr. Natálie Švarcová Ph.D. Technická redaktorka CJEF

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance