Magisterský program Ekonomie a finance

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška na magisterském studium má tyto části:

Přijímací zkouška sestává z jednoho integrovaného testu z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie. Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie. Doba trvání testu je 120 minut.

Podívejte se na sylaby těchto kurzů:

NMMA701 - Matematika I
NMMA702 - Matematika II
NMMA703 - Matematika III
NMMA704 - Matematika IV
JEB007 - Mikroekonomie I
JEB008 - Mikroekonomie II
JEB009 - Makroekonomie I
JEB010 - Makroekonomie II

Termíny

Přesné podmínky přijímacího řízení na daný akademický rok naleznete zde. Aktuální termín pro přihlášky je 31. 3. 2018.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky. Tento doklad bude součástí přihlášky, musí být předán studijnímu oddělení nejpozději do 15. května 2018.

Termín přijímacích zkoušek bude specifikován.

Náhradní termín přijímacích zkoušek bude specifikován.

Šance na přijetí

Akademický rok  Přihlášeno  Přijato Poměr %
 2017/2018  141  87  61,70
 2016/2017  148  85  57,43
 2015/2016  172 107  62,21
 2014/2015  206 113  54,85
 2013/2014  233 154  66,09
 2012/2013  200 104  52,00
 2011/2012  141  83  58,86
 2010/2011  128  61  47,65
 2009/2010  154  98  63,63
 2008/2009  131  97  74,04

 

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF