Magisterský program Ekonomie a finance

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška na magisterském studium má tyto části:

Přijímací zkouška sestává z jednoho integrovaného testu z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie. Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie. Doba trvání testu je 120 minut.

Podívejte se na sylaby těchto kurzů:

NMMA701 - Matematika I
NMMA702 - Matematika II
NMMA703 - Matematika III
NMMA704 - Matematika IV
JEB104 - Microeconomics I
JEB108 - Microeconomics II
JEB009 - Makroekonomie I
JEB010 - Makroekonomie II

Termíny

Přesné podmínky přijímacího řízení na daný akademický rok naleznete zde. Aktuální termín pro přihlášky je 31. 3. 2019.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky. Tento doklad bude součástí přihlášky, musí být předán studijnímu oddělení nejpozději do 15. května 2019. Alternativně lze předložit čestné prohlášení, že certifikát bude předložen nejpozději během zápisu.

Termín přijímacích zkoušek je 12.6.2019 od 10 do 13 h, místnost 109.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je 25.6.2019 od 10 do 13 h, místnost 109.


Upuštění od příjímací zkoušky

U absolventů bakalářského studijního programu B6201 Ekonomické teorie, kteří ve studiu studijního programu B6201 Ekonomické teorie dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka  FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky. Studenti nemusí dokládat skutečný studijní průměr, ten ověřuje přímo studijní oddělení FSV. Student následně obdrží ze studijního oddělení vyrozumění o příjetí do 1. ročníku magisterského studia nebo pozvánku na náhradní termín příjímacích zkoušek.
 

Šance na přijetí

Akademický rok  Přihlášeno  Přijato Poměr %
 2019/2020  133  56  42,11
 2018/2019  112  67  59,82
 2017/2018  141  87  61,70
 2016/2017  148  85  57,43
 2015/2016  172 107  62,21
 2014/2015  206 113  54,85
 2013/2014  233 154  66,09
 2012/2013  200 104  52,00
 2011/2012  141  83  58,86
 2010/2011  128  61  47,65
 2009/2010  154  98  63,63
 2008/2009  131  97  74,04

 

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB