Magisterský program Ekonomie a finance

Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Specializace: Student je povinen zvolit si specializaci a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.

Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty (povinné pro obě specializace): 36 kreditů

  • 3 zkoušky z povinných předmětů: 21 kreditů
  • 2 zápočty z povinných předmětů: 15 kreditů 

Povinně volitelné předměty - specializace: min. 30 kreditů

  • 5 zkoušek z povinně volitelných předmětů pro danou specializaci a odpovídající počet kreditů 

Povinně volitelné předměty: min. 42 kreditů

  • Potřebný počet zkoušek  z povinně volitelných předmětů

Volitelné předměty: max. 12 kreditů

  • Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Magisterská státní zkouška

Obhajoba diplomové práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance