Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze vyjet na studijní pobyt nebo na praktickou stáž. Informace o výjezdech na praktické stáže v programu ERASMUS+ naleznete zde.

MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA ERASMUS+ 2019/2020

IES má možnost vyslat dva studenty na zimní či letní semestr 2019/2020 na University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Fleglar Business School. Tato škola je každoročně hodnocena jako jedna z nejlepších business schools na světě. Bližší informace naleznete ve výzvě zde. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopad 2018.

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ 2018/2019

Podmínky výběru na studijní pobyt určuje vyhláška platná pro daný ekonomický rok, která vychází v první půlce února, aktuální vyhlášku najdete zde. Veškeré aktuální informace najdete na fakultních stránkách

Formy spolupráce

Výměnné studijní pobyty programu ERASMUS probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi FSV a partnerskými univerzitami v EU.
Přehled uzavřených dohod najdete na fakultních stránkách, je řazen dle institutů, kterým jednooborové dohody náleží. Na jednooborové dohody se mohou hlásit studenti všech oborů, ovšem studenti z jiných oborů, než ke kterému dohoda náleží, mohou být ve výběru znevýhodněni. Výběr kandidátů na jednooborové výměny je plně v kompetenci ředitele příslušného institutu. Ostatní (víceoborové) dohody nabízené v režii oddělení zahraničních styků (OZS) jsou otevřeny všem studentům FSV. Výběr kandidátů na tyto víceoborové pobyty proběhne konkurzem pod záštitou proděkanky pro zahraniční styky.

Kdo může být vyslán

Na partnerskou univerzitu může vycestovat řádný student FSV bez ohledu na jeho občanství či formu studia. Podmínkou pro výjezd je ukončení minimálně 2 semestrů studia. Od akademického roku 2016/2017 je výběr přístupný i studentům 1. ročníku bakalářského studia, platí však pro ně speciální pravidla ohledně přizvání k pohovoru (více informací ve vyhlášce ředitele zde). Studenti se mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc., Mgr., Ph.D.) a to i opakovaně, maximální délka pobytu pro každou úroveň studia je však 12 měsíců.

Studenti se mohou hlásit na více partnerských univerzit, ale z organizačních důvodů mohou podat maximálně 3 přihlášky v rámci jednoho výběrového kola. U každé přihlášky je nutné vypracovat projekt zvlášť (v jazyce, jakém se přepokládá studium v cizině). Ostatní předpokládané materiály je možné podat v jednom vyhotovení v případě, že všechny studijní pobyty jsou v kompetenci jednoho institutu/oddělení.

Nabízená místa pro studenty FSV

Seznam dohod na školní rok 2018/19

Všechna volná místa jsou obsazována na základě výsledků výběrových řízení, která probíhají vždy v první polovině března. Výběrové řízení (pohovory) na IES pro výjezdy v akademickém roce 2018/2019 proběhne 8. března 2018 (v případě závažných důvodů lze pohovor absolvovat i 15. března 2018).

Další informace o tom, co je ERASMUS, o výběrovém řízení, o tom, co dělat před výjezdem a po návratu a formuláře žádosti najdete na stránkách FSV UK.

ERASMUS+ SELECTION PROCEDURE AT THE IES: 2018/2019

All the information about selection procedure at the IES is summarized in the Guideline 1/2017.

The current University Ranking for study exchanges in 2018/2019 can be found here.

In 2017, we received funding for 53 five-month stays. For the upcoming year, we expect to receive around 50 five-month stays. Students within the quota have full funding guaranteed. On top of that, we received funding for approximately 10 five-month stays for substitutes. Substitutes will get their funding if students within quota cancel their applications or if the FSV gets additional money for Erasmus program. Substitutes however leave for their study abroad stay mostly in summer term unless the cancellation is made early enough. In the academic year 2017/2018, all interested students received the funding at the end (some as substitutes).

When making your decision at which universities you apply, take into account your probability of getting funding based on the quality ranking of Universities.

Also, if your GPA is rather worse, you should strategically choose as the 3rd preference university with average or lower quality ranking which however still has a good chance to get financed. Otherwise, it may happen to you than none of your three applications will be successful – since students with better qualitative indicator (reflecting GPA) will take all the slots at the universities which you applied for.

As the matching system is rather complicated and successful matching of students depends on choices of other students, we elaborated an indicative matching simulation file that should help students to find out which alternatives are accessible for them. The more students participate, the more accurate results students can get. It is a google sheet which can be accessed when a student is logged to his faculty gmail account. The link is available here. Please, log in with your faculty email address to access the file. Please, read the instructions carefully.

Zero-grants

You can opt for self-financing. This means that if you get nomination by the IES, but you ended up among substitutes, you can travel abroad. You will not have to pay for tuition at the university but you will have to pay all your life-costs. Important: if you choose to use the zero-grant option in the selection process, FSV will not include you into the group of substitutes and you will NOT get money from the FSV. But you can then try to apply for other funds.

Notes:

You should definitely hand in three applications to increase probability of success.
Nobody will get funding for more than one term (5 months), there is the only exception for universities which accept students only for the whole academic year.
 

DALŠÍ INFORMACE:

Instrukce pro vybrané studenty
naleznete v prokliku " Byl jsem vybrán 2016-17“

Administrativní zajištění 
Na administrativě celého programu se podílí  kontaktní osoby jednotlivých institutů. Tento poměrně složitý proces se neobejde bez aktivního zapojení studentů, kteří chtějí být vysláni. Jsou to především studenti sami, kteří si musí zajistit vyřízení jednotlivých dokumentů, resp. jejich schválení oprávněnými osobami Oddělení zahraničních styků a Evropská kancelář UK

Kontaktní osoba pro IES: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D., email: stastna [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz 

Obecné informace o programu:
Evropská kancelář UK 
Národní kancelář v Praze 
Evropské centrum v Bruselu   
 

Užitečné informace pro výběr univerzity

 Zpětná vazba a praktické zkušenosti studentů (nejen ekonomů), kteří v minulých letech studovali na jednotlivých univerzitách.

 Celkové statistiky o počtech studentů, kteří vyjeli a přijeli v rámci programu ERASMUS v minulých letech:

Outgoing IES students dle univerzit
Incoming IES students dle univerzit
  

 

 

 

 

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB