Novinky

Studijní pobyty v zahraničí (mezifakultní dohody)

26.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Hong Kongu, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v AR 2015/2016. Termín podání přihlášek je středa, 11. února 2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

Nabídka stáží

23.01.2015   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Byla aktualizována nabídka stáží. Můžete se hlásit například do společnosti Deloitte na analytickou pozici zabývající se modelováním, valuací finančních nástrojů nebo hodnocením rizik. Podrobnosti naleznete zde.

IES FSV UK již počtvrté obhájil prvenství mezi ekonomickými školami v žebříčku HN

22.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Stejně jako v minulých třech letech je i letos Institut ekonomických studií FSV UK nejlépe hodnocenou ekonomickou školou v ČR dle žebříčku Hospodářských novin.

Deník nejvíce ocenil světovost IES FSV UK a kvalitu vědecké práce. Především díky propracovanému systému zahraniční spolupráce a výuce převážně v angličtině má většina studentů šanci vyjet do zahraničí. O kvalitě výzkumu pak svědčí řada ocenění, která za své publikace naši kolegové pravidelně získávají. IES FSV UK má zároveň nejvíce doktorandů z hodnocených ekonomických škol.

Obhajoba prvenství je pozitivně vnímána i některými potenciálními zaměstnavateli našich absolventů, kteří žebříček považují za jedno z relevantních kritérií při porovnávání vzdělání jednotlivých uchazečů.

Kompletní žebříček nejlepších vysokých škol v ČR najdete v dnešním vydání Hospodářských novin, nebo na webu ihned.cz.

Absolvent měsíce za leden - Karel Tejkal

22.01.2015   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Prvním absolventem měsíce v novém roce je Karel Tejkal. Ten se po působení v IPB a Komerční bance začal věnovat oboru public relations ve sportovních projektech a v současné době mimo jiné mediálně zastupuje Petru Kvitovou nebo Šárku Strachovou. Rozhovor s ním, stejně jako jeho medailon, naleznete zde.

 

Přístup k 247 časopisům v oborech Economics, Finance, Business & Industry z nakladatelství Taylor & Francis

21.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Studenti mají nově v tomto roce přístup k 247 časopisům v oborech Economics, Finance, Business & Industry z nakladatelství Taylor & Francis v tomto odkazu. 

Představujeme vám nový Newsletter IES FSV UK 2014

21.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

V novém vydání našeho Newsletteru vás seznámíme se špičkovým výzkumem na našem Institutu v minulém roce. Rovněž přinášíme přehled o řadě ocenění našich studentů a absolventů v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Představíme vám prof. Jakoba de Haana, hlavního hosta zářiové konference IES Economic Meeting, který hovořil o svém výzkumu a práci v nizozemské centrální bance. Spustili jsme nový web pro zájemce o studium, studujIES.cz. V neposlední řadě se dozvíte o práci naší kariérní poradkyně a studentského E-klubu.

Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení.

Sledujte program stáží

21.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

V rámci služeb kariérního poradce byla rozšířená rubrika Nabídka stáží. V průběhu celého roku, tedy nejen školního, se zde nacházejí nabídky práce ve společnostech, kde studenti mohou uplatnit své školní znalosti a rozšířit je o tolik potřebnou praxi. Současně je možné za tyto stáže získat kredity v rámci bakalářského předmětu Internship JEB134. V nabídce je i několik stáží v zahraničí, za které zase mohou získat kredity studenti magisterského cyklu.

Mezi společnosti, které v loňském roce nabízely stáže nebo zkrácené pracovní úvazky vhodné pro studenty, patřily například ČSOB, Česká spořitelna, Deloitte, BCG, KPMG nebo i státní instituce jako Ministerstvo financí či Exportní a garanční pojišťovací společnost. V zahraničí se pak studenti mohli ucházet o pozice ve Světové bance, Evropském hospodářském a sociálním výboru nebo v Evropské komisi.

Studentské peníze: Podávání žádostí

20.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Studentská komora Akademického senátu FSV UK plánuje přidělovat prostředky z fondu Studentských peněz na únorovém zasedání AS FSV UK. Deadline pro podávání žádostí je v sobotu 31. 1. 2015 ve 12.00. Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK. Žádosti, prosím, podávejte v elektronické podobě na e-mail studentskepenize@fsv.cuni.cz. Součástí žádosti musí být návrh rozpočtu akce. Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS FSV UK dne 3. 2. 2015. Detaily naleznete na zde.

Fond mobility UK 2015

20.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

OZS informuje  o možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v zimním semestru 2015/2016. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334.html

Den otevřených dveří proběhl za velkého zájmu studentů

19.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici proběhl v pátek 16. ledna.  Ředitel IES FSV UK Martin Gregor se ve své prezentaci podělil se studenty o důležité informace týkající se studia, upozornil na novinky a vyjmenoval příležitosti, které na ně čekají. Zástupci studentské organizace E-klub následně představili všechny akce, které pro budoucí studenty připravili, a všem přítomným předali důležité rady, jak zvládnout náročné studium.  Na oficiální prezentace navazovala neformální diskuze. 

Po celý den byla otevřena celá budova IES FSV UK a všichni zájemci si tak mohli prohlédnout přednáškové místnosti, knihovnu a počítačové učebny.

Univerzitní Maraton: Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy – sestavte štafetu FSV

14.01.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Dejte dohromady tým 4 lidí a poběžte onu jedinečnou vzdálenost 42 kilometrů ve formě štafety v dalším ročníku Univerzitního maratonu, jehož hlavním patronem je Univerzita Karlova v Praze.
FSV UK podpoří štafety svých studentů a uhradí 50% startovného. Pokud chcete přihlásit štafetu studentů FSV, kontaktujte Sylvii Fišerovou na e-mailu sylvie.fiserova(at)fsv.cuni.czUniverzitní maraton - Běh o pohár rektora UK

Deadline for Master's Thesis Proposals is February 13, 2015

07.01.2015   |   PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Dear students, please note that the topic of your thesis must be confirmed by your supervisor in the Student Information System one year before the defense. If you want to defend your thesis at the end of the Winter Semester 2015/2016, the deadline is February 13, 2015. Send the proposal (following the template available on the website of JEM001 in the SIS) to all teachers of the master thesis seminar by February 13. You can choose from a list of offered topics or come up with your own topic and try to contact a suitable advisor. I recommend you choose a narrowly defined empirical topic. Use the SIS module "Thesis (Selection of subject)" to assign to your topic. If your topic is not in the list, ask your supervisor to publish it. Please read carefully the information available on the seminar website in the SIS.

Výsledky soutěže IES-ČSOB za rok 2014

07.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Dne 18. prosince 2014 proběhlo v prostorách Era Svět vyhlášení výsledků nejlepší bakalářské a diplomové práce soutěže IES-ČSOB na téma "Bankovnictví, finance a důvěra". Ocenění studenti Aneta Mohylová (1.místo), Matěj Kuc (2.místo) a Jan Mareš (3.místo) při této příležitosti představili výsledky svých závěrečných prací. Vítězům gratulujeme!

 

Informace k rigoróznímu řízení v roce 2014/2015

05.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

S platností od 1. 11. 2014 byly zrušeny pochvaly děkana za vynikající závěrečnou práci. Pro práce, které získaly pochvalu děkana a u nichž bude rigorózní řízení započato před 1. 10. 2015, budou komise postupovat dle staré metodiky (práce s pochvalou budou uznávány za práce rigorózní). Podbrobná instrukce je zde.

TERMÍNY KONÁNÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2015

02.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Bakalářské SZK se budou konat 20.1., 16. - 18.6. a 8.-10.9.2015, magisterské SZK 11.2., 22.-23.6. a 29.-30.9.2015 a rigorózní zkoušky 23.3.2015. Časový harmonogram bude uveřejněn týden před příslušnou SZK.

Trh s doučováním na IES

01.01.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Před zkouškovým obdobím připomínáme existenci skupiny na facebooku, která slouží jako trh doučování na IES. Pokud máte zájem doučovat anebo být doučován, zapojte se do skupiny a napište svoji poptávku/nabídku. Doučování se mohou účastnit i lidé zcela mimo IES. Podmínky doučování a kompenzace jsou plně na domluvě jednotlivých stran.

Informace z listopadového a prosincového zasedání Akademického senátu FSV UK

22.12.2014   |   PhDr. Jiří Kukačka

V proklicích naleznete zápis z listopadového a prosincového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly v listopadu: podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, volba PhDr. Ing. Petra Soukupa do Rady vysokých škol, informace z výběrových řízení na vedoucí CIVT, studijního oddělení, KJP a ředitelů institutů; v prosinci: Studentské peníze 2014, převolení předsednictva AS FSV UK, předávání Zlatých kurzů, doplňovací volby do AS UK - senátorem se stal Jan Málek z IES, změna Pravidel pro sestavování rozpočtu FSV UK, změny Volebního a jednacího řádu a Statutu FSV UK. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

Company Valuation (JEM132) Rescheduled to the Fall Term

19.12.2014   |   Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair

Dear students, please note that since the next calendar year 2015 the course of Company Valuation (JEM132) will be re-scheduled from the spring term to the fall term to coincide with the CFA Research Challenge competition. Both four-year and fifth-year students are welcome to take the course in the fall.

Letní jazykové kurzy němčiny

18.12.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

OZS informuje o nabídce letních jazykových pobytů v Německu. Termín konání jazykových kurzů se liší dle jednotlivých univerzit (červen - září). Převážná většina kurzů se koná v měsíci srpnu. Termín podání přihlášek je středa, 21. ledna 2015

Zahraniční pobyty (Austrálie, Čína, USA a NZ)

17.12.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

OZS informuje o možnostech výjezdů pro studenty FSV v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod do Austrálie, Číny, do USA a na Nový Zéland v akademickém roce 2015/2016. Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

Cena pro mladé autory

16.12.2014   |   Ing. Petra Dědková

Michal Červinka získal v soutěži o nejlepší publikaci roku 2014 cenu pro mladé autory za podíl na práci „On Stability of M-stationary Points in MPCCs“ a to na základě svého působení v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, který cenu uděluje. Blahopřejeme!

 

Předávání ocenění Zlatý kurz za LS 2013/2014

12.12.2014   |   Ing. Petra Dědková

Dne 2. prosince 2014 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo předávání ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při tradičním hodnocení kurzů FSV UK za letní semestr akademického roku 2013/2014.

Za IES FSV UK ocenění získali Mgr. Tomáš Hülle, RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D. a doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Oceněným blahopřejeme!

Fotogalerie zde.

Sháníme vyučující matematky a logiky na ISS

11.12.2014   |   PhDr. Ing. Petr Soukup

Pro výuku cvičení z matematiky a logiky pro sociology na ISS (sylabus je v prolinku titulku) sháníme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší paní Vojanové emailem (vojanovaj(at)fsv.cuni.cz). Díky, Petr Soukup

Známe letošní vítěze soutěže Energy Economics Contest

11.12.2014   |   Ing. Petra Dědková

V úterý 2. prosince 2014 byli na konferenci Energetika očima expertů slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže Energy Economics Contest. Studenti IES uspěli ve dvou kategoriích - nejlepší bakalářská a diplomová práce v oblasti energetické ekonomie. 

Cenu za nejlepší bakalářskou práci "Price Elasticity of Electricity Demand: A Meta Analysis" získal Přemysl Horáček.

Cenu za nejlepší diplomovou práci "Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office" si odnesl Štěpán Krška.

Oběma vítězům blahopřejeme!

Soutěž CERGE-EI „New Economic Talent 2015“

09.12.2014   |   Mgr. Eliška Šerhantová

CERGE-EI společně s Nadací CERGE-EI vyhlašuje soutěž „New Economic Talent 2015“ jejímž cílem je podpořit zájem o ekonomický výzkum. Soutěž je mezinárodní a účastnit se mohou studenti bakalářského a magisterského studia a také čerství absolventi, do dvou let od ukončení studia. Deadline pro přihlášky do soutěže je 28. února 2015. Detaily naleznete zde.

studujIES.cz

02.12.2014   |   Ing. Petra Dědková

Dovolujeme si vám představit zcela nové webové stránky studujIES.cz  určené pro zájemce o studium na IES FSV UK. Doufáme, že se vám líbí a pomůžete nám se šířením této informace mezi veřejnost!

Mladý ekonom

02.12.2014   |   Ing. Petra Dědková

Přinášíme výsledky 21. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2014. Vyhlášení výsledků a předání výher proběhlo v rámci 8. bienální konference ČSE dne 29. listopadu 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Ocenění v roce 2014 získali:

1. místo - Vojtěch Bartoš (CERGE-EI, absolvent magisterského studia IES FSV UK) se soutěžní prací "Sharing norms during seasonal food shortages: Experimental evidence from Afghanistan"

 2. místo - Olga Popova (CERGE-EI) se soutěžní prací "Can Religion Insure against Aggregate Shocks to Happiness? The Case of Transition Countries"

3. místo - Klára Kalíšková (CERGE-EI, absolvent magisterského studia IES FSV UK) se soutěžní prací "Labor Supply Consequences of Family Taxation: Evidence from the Czech Republic"

Cena Karla Engliše - Simona Malovaná (IES FSV UK) se soutěžní prací "Foreign Exchange Interventions at the Zero Lower Bound in the Czech Economy: A DSGE Approach"

Čestné uznání - Dominika Rečková (IES SV UK) se soutěžní prací "Publication Bias in Measuring Anthropogenic Climate Change"

Všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Devizové intervence: rok poté

29.11.2014   |   Ing. Petra Dědková

Dne 20. listopadu 2014 se na půdě Institutu ekonomických studií FSV UK uskutečnila odborná diskuze s názvem „Devizové intervence: rok poté“. Našeho hlavního hosta, guvernéra ČNB, Miroslava Singera, doplnili Petr Král, ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz, ČNB, David Marek, hlavní ekonom, ředitel v oddělení finančního poradenství, Deloitte a Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.   

Jednotlivé prezentace si můžete prostudovat zde: Miroslav Singer, David Marek, Jakub Seidler

Pavla Břízová v Respektu o nových pravidlech pro banky v eurozóně

21.11.2014   |   Ing. Petra Dědková

V rubrice Okem ekonoma časopisu Respekt ve vydání 46/2014 se Pavla Břízová, studentka doktorského studia na IES, zamýšlí nad důvody zavedení prvního a druhého pilíře bankovní unie (dohled ECB a společný záchranný fond).

Celý článek je k dispozici zde.

Jaromír Baxa získal cenu Josefa Hlávky

18.11.2014   |   Ing. Petra Dědková

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v neděli 16. listopadu ocenila nejlepší studenty pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované vědce Akademie věd ČR. 

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Mezi oceněnými je také kolega Jaromír Baxa a my srdečně blahopřejeme!

Informace z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK

17.11.2014   |   PhDr. Jiří Kukačka

V prokliku titulku naleznete zápis z říjnového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: reakreditace bak. a mag. studijních programů Ekonomie a finance, Economics and Finance; vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK (25. a 26. 11. 2014); jmenování čestných členů Vědecké rady FSV UK (z IES prof. Michal Mejstřík). Zápis z listopadového jednání bude na novinkách IES uveřejněn hned po jeho zveřejnění na webu Senátu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

Prof. Michal Mejstřík v Otázkách Václava Moravce na ČT

31.10.2014   |   Ing. Petra Dědková

Jak hluboko klesne ruský rubl – a ceny ropy? O stavu ekonomiky i českém státním rozpočtu a kondici evropských bank přišli diskutovat Michal Mejstřík, Luděk Niedermayer a Pavel Kysilka.

První část pořadu si poslechněte zde (od 51:25 min.) a druhou zde

Výsledky projektu zIndex

16.10.2014   |   Ing. Petra Dědková

Výzkumníci z Institutu ekonomických studií FSV UK, Jiří Skuhrovec a Jan Soudek, ve spolupráci se sdružením Oživení spouštějí nový web zIndex.cz, který umožňuje hodnocení zadavatelů veřejných zakázek v letech 2011-2013. Projekt má reálně přispět k vytváření transparentního prostředí v České republice.

Excellent RePEc rankings of recent PhD graduates from IES FSV UK

09.10.2014   |   Ing. Petra Dědková

According to RePEc, IES graduate Tomas Havranek ranks first among the academic economists in the world who graduated in 2013, and Roman Horvath ranks fourth among those who graduated in 2008! Congratulations!

RePEc is the largest worldwide database of research articles in economics and finance with more than 40,000 registered economists. RePEc provides various rankings of economists based on the quality of their publications and number of citations. 

These statistics highlight the quality of our PhD program because this methodology points to the top publishing activity and the frequency in the global comparison. 

Cena Josefa Vavrouška 2014

08.10.2014   |   Ing. Petra Dědková

Vyhlášení výsledků 1​9. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, naleznete zde: Cena Josefa Vavrouška, 19. ročník.

V kategorii bakalářských prací se výborně umístili studenti IES FSV UK. První místo získal Martin ŠPOLC za práci: Ekonomické a sociální dopady gamblingu v České republice. Vedoucím a konzultantem byl Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. Třetí místo získala Dominika REČKOVÁ za studii: Publication Bias in Measuring Anthropogenic Climate Change. Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. Blahopřejeme!

Ocenění bude vítězům předáno dne 1​2​. listopadu 201​4​ ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK.

Prof. Michal Mejstřík na ČT24

02.10.2014   |   Ing. Petra Dědková

Jak hodnotí vývoj české ekonomiky v 1. pololetí prof. Michal Mejstřík a jaký je pohled ratingových agentur a také o situaci českých firem si můžete poslechnout v rozhovoru pro pořad Ekonomika ČT24. Celý záznam naleznete zde.

Jozef Baruník publikoval článek v časopise Econometric Reviews

28.09.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme Jozefu Baruníkovi k přijetí článku v časopise Econometric Reviews. Článek "Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations" je společná práce s Filipem Žikešem (Bank of England) a Nikhilem Shenaiem (Imperial College London).

Časopis patří mezi 10 nejlepších ekonometrických časopisů na světě (dle Article Influence Score z databáze Web of Science).

Tomáš Havránek, doc. Roman Horváth a Petra Valíčková publikovali článek v časopise Journal of Economic Surveys

09.09.2014   |   Ing. Petra Dědková

Blahopřejeme našim kolegům z IES, Tomášovi Havránkovi, doc. Romanu Horváthovi a Petře Valíčkové,  k publikaci článku Financial Development and Economic Growth: A Meta-Analysis v časopise Journal of Economic Surveys.

 

Časopis patří mezi 70 nejlepších ekonomických časopisů na světě (dle Article Influence Score z databáze Web of Science).