Databáze a software

Odkaz ke všem databázím, které mají studenti FSV přístupné, najdete zde.

Reuters Wealth Manager

Reuters Wealth Manager umožňuje sledovat vývoj finančních trhů v reálném čase a stahovat historická data (ceny akcií, indexy, makroekonomické indikátory, apod.). Přístup do databáze je poskytnut každý semestr dvaceti studentům IES (období od 1.10. do 31.3. a od 1.4. do 30.9.), kteří o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta. Pro informace kontaktujte ing. Dagmar Schnellerovou (sekretariát IES).

Systém Reuters Wealth Manager je zpřístupněn na adrese http://eikon.thomsonreuters.com/web.

Magnus

MAGNUS je nosným produktem agentury ČEKIA. Představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích.

Pokrývá všechny ekonomické subjekty - právnické osoby - registrované v ČR. Nabízí rozsáhlou databázi finančních výkazů, informace o vlastnických strukturách a personálním obsazení firem. Sleduje významné události firem, jakými jsou valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence a jiné. Precizně zpracovává údaje o cenných papírech a umožňuje zobrazovat kurzovní lístky. Zahrnuje archiv elektronických firemních dokumentů. Obsahuje funkční nástroje na prohledávání vazeb (i skrytých) mezi subjekty, moduly pro práci s účetními výkazy (časové řady, export dat), nástroje pro hromadné datové výstupy dle uživatelem zadaných kriterií (OKEČ, počet zaměstnanců, výše tržeb, aj.)

Od konce března 2011 je zpřístupněna nová databázová aplikace MagnusWeb, máme k dispozici 3 přístupy. Student IES, který o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, bude mít k dispozici data po dobu minimálně 10 dní, do doby než podepíše smlouvu další student. Přístupová práva do aplikace přiděluje ing. Dagmar Schnellerová.

Bankscope

A comprehensive, global database of banks' financial statements, ratings and intelligence. Bankscope combines widely-sourced data with flexible software for searching and analysing banks, contains comprehensive information on banks across the globe. You can use it to research individual banks and find banks with specific profiles and analyse them. Bankscope has up to 16 years of detailed accounts for 30,000 banks.

Na sekretariátu IES jsou k dispozici CD k dočasnému zapůjčení obvykle s aktualizací 3 měsíce zpětně, kontaktujte prosím ing. Dagmar Schnellerová.

SAS Home Licence

SAS je pokročilý software pro správu a analýzu dat, který je široce používán v komerčním sektoru. Studenti IES mají možnost nainstalovat si akademickou domácí licenci. K tomu je potřeba vyzvednout si na CIVT v Opletalově ul. SAS depot (20GB flash disk k vypůjčení), vyzvednout a vyplnit dohodu o nekomerčním využití a zanechat ji v boxu dr. Baruníka. Klíče k licenci platí jeden rok a lze je aktualizovat s pomocí CIVT. 

Open data: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo portál Otevřená data. Portál obsahuje katalogy datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit. Před použitím dat si přečtěte Podmínky užívání.

Pokud máte konkrétní námět, jak data doplnit a zpřesnit, pište prosím našemu absolventu a referentovi harmonizace finančního řízení, Benediktu Kotmelovi, na email: Benedikt DOT Kotmel AT mfcr DOT cz.

Databáze zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Databáze zdravotnictví obsahuje množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Jednotlivé databáze jsou dostupné ve formě textových či excelových souborů na základě žádosti podané na Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete níže ke stažení. Všechny databáze jsou v dostupné v češtině.

Kontaktní osoba: Tomas DOT Troch AT mzcr DOT cz

Ke stažení: Seznam a popis zdravotnických databází

Bluenomics

Komplexní databáze nejen ekonomických dat Bluenomics zahrnuje data z různých oficiálních zdrojů jako je Eurostat, Worldbank nebo OECD, která jsou přehledně tematicky uspořádána. Čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy na makroekonomická data, zahraniční obchod, životní prostředí, finanční trhy, demografii, vzdělávání, energetiku, podnikání nebo trh práce. Výhodou je pohled v mezinárodním srovnání a možnost přímo exportovat hotové grafy.

Pro studenty a akademické pracovníky je připraven účet Academic Account (registrace s univerzitní e-mailovou adresou prostřednictvím konzultanta Vaší BP a DP), jehož prostřednictvím mohou stahovat data také zdarma. 

ISI Emerging Markets

ISI Emerging Markets je databáze poskytující monitoring tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy. Pro FSV je dostupná oblast "střední a východní Evropa". V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině. Přístup je zajištěn pro 5 současně přihlášených uživatelů. 

Více informací zde. Přímý i vzdálený přístup je dostupný zde.

Partneři

ČSOB

Deloitte

Remonia, a.s.
ČEZ

Sponzoři