Databáze a software

Odkaz ke všem informačním zdrojům a databázím, které mají přístupné studenti FSV UK, naleznete zde.

Bankscope

A comprehensive, global database of banks' financial statements, ratings and intelligence. Bankscope combines widely-sourced data with flexible software for searching and analysing banks and contains comprehensive information on banks across the globe. Bankscope has up to 16 years of detailed accounts for 30,000 banks.
This database had been avaliable at the IES until 31 December 2016 (then was replaced by Orbis Bank Focus). The Bankscope on CDs until August 2016 are available at the IES Secretariat.

Bluenomics

Komplexní databáze nejen ekonomických dat Bluenomics zahrnuje data z různých oficiálních zdrojů jako je Eurostat, Worldbank nebo OECD, která jsou přehledně tematicky uspořádána. Čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy na makroekonomická data, zahraniční obchod, životní prostředí, finanční trhy, demografii, vzdělávání, energetiku, podnikání nebo trh práce. Výhodou je pohled v mezinárodním srovnání a možnost přímo exportovat hotové grafy. Pro studenty a akademické pracovníky je připraven Academic Account (registrace s univerzitní e-mailovou adresou prostřednictvím konzultanta Vaší BP a DP), jehož prostřednictvím mohou stahovat data zdarma.

Databáze CRIBIS

CRIBIS poskytovaná společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je spolehlivým datovým zdrojem obsahujícím informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky, jež čerpá z více než 43 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních veřejných i neveřejných informačních zdrojů. Aplikace Cribis každému uživateli umožňuje komfortní přístup k užitečným informačním zdrojům umístěným v jedné strukturované webové aplikaci. Studenti IES mají exkluzivní přístup do této aplikace v místnosti č. 016 na 3 počítačích v zadní řadě (počítače číslo 57, 58 a 59). Spuštění databáze probíhá přes ikonu "CRIBIS" na ploše těchto počítačů. Licence je platná do 31/5/2018.

Databáze zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Databáze zdravotnictví obsahuje množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Jednotlivé databáze jsou dostupné ve formě textových či excelových souborů na základě žádosti podané na Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete zde. Všechny databáze jsou v češtině. Kontaktní osoba: tomas.troch@mzcr.cz .

EMIS Emerging Markets

EMIS Intelligence – Emerging Markets Information Service je databáze poskytující informace ze střední a východní Evropy, zahrnující přehledy jednotlivých odvětví, makroekonomické přehledy, firemní údaje a výkazy, ekonomické výzkumy a analýzy, včetně např. měření politická rizika v zemích. Kromě toho nabízí monitoring tisku a fulltexty novinových článků. V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině. Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Více informací a přístup je zde.

MagnusWeb

MagnusWeb představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích. Pokrývá všechny ekonomické subjekty - právnické osoby - registrované v ČR. Nabízí rozsáhlou databázi finančních výkazů, informace o vlastnických strukturách a personálním obsazení firem. Sleduje významné události firem, jakými jsou valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence a jiné. Precizně zpracovává údaje o cenných papírech a umožňuje zobrazovat kurzovní lístky. Zahrnuje archiv elektronických firemních dokumentů. Obsahuje funkční nástroje na prohledávání vazeb (i skrytých) mezi subjekty, moduly pro práci s účetními výkazy (časové řady, export dat), nástroje pro hromadné datové výstupy dle uživatelem zadaných kriterií (OKEČ, počet zaměstnanců, výše tržeb, aj.) K dispozici máme 3 přístupy. Student IES, který o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, bude mít k dispozici data po dobu minimálně 10 dní, do doby než podepíše smlouvu další student. Přístupová práva do aplikace přiděluje ing. Dagmar Schnellerová.

Open data: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo portál Otevřená data. Portál obsahuje katalogy datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit. Před použitím dat si přečtěte podmínky užívání. Pokud máte konkrétní námět, jak data doplnit a zpřesnit, pište prosím našemu absolventu a referentovi harmonizace finančního řízení na email: benedikt.kotmel@mfcr.cz.

Orbis Bank Focus (Bankscope)

A new database of banks worldwide. The information is sourced by Bureau van Dijk from a combination of annual reports, information providers and regulatory sources.
Orbis Bank Focus currently contains detailed information on 42,000 institutions with financials (30,000 US [Banks & Credit Unions] and 12,000 Non-US), including 5 years’ history for listed banks and 3 years’ for unlisted.

The database has been available at the IES since January 2017 (when it replaced the Bankscope). Direct access at the IES is available in Room 016 on a computer No. LAB0160031 (rear corner of the room). Just click on this computer on a desktop icon "Orbis Bank database" and the database will start. Contact: bankscope@fsv.cuni.cz.

SAS Home Licence

SAS je pokročilý software pro správu a analýzu dat, který je široce používán v komerčním sektoru. Studenti IES mají možnost nainstalovat si akademickou domácí licenci. K tomu je potřeba vyzvednout si na CIVT v Opletalově ul. SAS depot (20GB flash disk k vypůjčení), vyzvednout a vyplnit dohodu o nekomerčním využití a zanechat ji v boxu dr. Baruníka. Klíče k licenci platí jeden rok a lze je aktualizovat s pomocí CIVT.

Thomson Reuters Eikon for Wealth Management

Thomson Reuters Eikon for Wealth Management umožňuje sledovat vývoj finančních trhů v reálném čase a stahovat historická data (ceny akcií, indexy, makroekonomické indikátory, apod.). Přístup do databáze je poskytnut každý semestr 20 studentům (období od 1.10. do 31.3. a od 1.4. do 30.9.), kteří o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta. Pro informace kontaktujte ing. Dagmar Schnellerovou. Přístup do systému je zde.

 

 

 

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY