Databáze a software

Databáze

Odkaz ke všem informačním zdrojům a databázím, které jsou přístupné studentů FSV UK, naleznete zde.

Databáze CRIBIS

CRIBIS poskytovaná společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je spolehlivým datovým zdrojem obsahujícím informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky, jež čerpá z více než 43 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních veřejných i neveřejných informačních zdrojů. Aplikace Cribis každému uživateli umožňuje komfortní přístup k užitečným informačním zdrojům umístěným v jedné strukturované webové aplikaci.

Studenti IES mají exkluzivní přístup do této aplikace v místnosti č. 016 na 3 počítačích v zadní řadě (počítače číslo 57, 58 a 59). Spuštění databáze probíhá přes ikonu "CRIBIS" na ploše těchto počítačů. Licence je platná do 31. 5. 2018.

Databáze zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Databáze zdravotnictví obsahuje množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Jednotlivé databáze jsou dostupné ve formě textových či excelových souborů na základě žádosti podané na Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete zde.

Všechny databáze jsou v češtině. Kontaktní osoba: Tomáš Trochtomas.troch@mzcr.cz.

Emerging Markets Information Service (EMIS)

Emerging Markets Information Service (EMIS) je databáze poskytující přehledy jednotlivých odvětví, makroekonomické přehledy, firemní údaje a výkazy, ekonomické výzkumy a analýzy, včetně např. měření politická rizika v zemích. V současné době je studentům Fakulty sociálních věd dostupná oblast střední a východní Evropy (CEE). Databáze EMIS pokrývá více než 125 rozvíjejících se trhů, zahrnuje firemní profily více než 3,6 milionu registrovaných i soukromých společností, nabízí jednotnou analýzu společností a průmyslových odvětví a poskytuje vlastní a vícezdrojové zprávy a výzkum od více než 20 000 publikací, které jsou dostupné prostřednictvím snadno použitelného rozhraní. Kromě toho nabízí monitoring tisku a fulltexty novinových článků. V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině a několika dalších jazycích.

Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Pro detailnější informace navštivte stránky knihovny FSV zde. Kontaktní osoba pro případ potíží: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Pro přímý (vzdálený) přístup klikněte zde.

Factiva (Dow Jones)

Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům. Factiva obsahuje např. následující zdroje: více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones a Reuters; aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times a další; všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune; obchodní výkazy, makroekonomická data, analytické nástroje, průmyslové, obchodní a burzovní přehledy.

Přístup je zajištěn pro 5 uživatelů, kteři jsou současně přihlášení. Pro detailnější informace navštivte stránky knihovny FSV zde. Kontaktní osoba pro případ potíží: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Pro přímý (vzdálený) přístup klikněte zde.

MagnusWeb

MagnusWeb představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích. Pokrývá všechny ekonomické subjekty - právnické osoby - registrované v ČR. Nabízí rozsáhlou databázi finančních výkazů, informace o vlastnických strukturách a personálním obsazení firem. Sleduje významné události firem, jakými jsou valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence a jiné. Precizně zpracovává údaje o cenných papírech a umožňuje zobrazovat kurzovní lístky. Zahrnuje archiv elektronických firemních dokumentů. Obsahuje funkční nástroje na prohledávání vazeb (i skrytých) mezi subjekty, moduly pro práci s účetními výkazy (časové řady, export dat), nástroje pro hromadné datové výstupy dle uživatelem zadaných kriterií (OKEČ, počet zaměstnanců, výše tržeb, aj.). Pro detailnější informace čtěte přílohu.

K dispozici máme 3 přístupy do MagnusWebu. Student IES, který o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, bude mít k dispozici data po dobu minimálně 10 dní, do doby než podepíše smlouvu další student. Přístupová práva do aplikace přiděluje Ing. Dagmar Schnellerová.

Open data: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo portál Otevřená data. Portál obsahuje katalogy datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit. Před použitím dat si přečtěte podmínky užívání. Pokud máte konkrétní námět, jak data doplnit a zpřesnit, pište prosím našemu absolventu a koordinátoru otevírání dat na Ministerstvu financí ČR na email: martin.kopecek@mfcr.cz.

Bank Focus (dříve Bankscope, Orbis Bank Focus)

Nová celosvětová databáze bank. Informace jsou získávány z Bureau van Dijk kombinací výročních zpráv, poskytovatelů informací a regulačních zdrojů. Momentálně obsahuje databáze detailní informace o 42 000 institucích s finančními prostředky (30 000 US a 12 000 Non-US), obsahuje také pětiletou historii vybraných bank.

Od 10/2018 je možný opět pouze offline přístup formou CD či flash, stejně jako jsou k dispozici informace z Bankscope do 31. 12. 2016. CD jsou aktualizována 1 x ročně a k zapůjčení na sekretariátě IES, kontaktujte Ing. Dagmar Schnellerovou.

Přímý přístup do databáze je od 1/2017 do 10/2018 v místnosti 016 na počítači č. LAB0160031 (zadní roh učebny). Stačí otevřít databázi pomocí ikony "Orbis Bank database" na ploše počítače. Kontakt: bankscope@fsv.cuni.cz.

Thomson Reuters Eikon

Thomson Reuters Eikon umožňuje sledovat vývoj trhů v reálném čase a stahovat historická data (ceny akcií, indexy, makroekonomické indikátory, apod.) pro výzkumné účely.

Přístup do databáze je poskytnut každý semestr 20 studentům (období od 1. 10. do 31. 3. a od 1. 4. do 30. 9.), kteří o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta. Pro získání uživatelského jména a hesla navštivte Ing. Dagmar Schnellerovou. Kontaktní osoba pro případ potíží: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Přístup do systému Thomson Reuters Eikon naleznete zde

Stahování vědeckých článků

Charles University EZproxy Portal (vyžaduje login pomocí hesla Centrální autentizační služby UK) nabízí rozličné elektronické informační zdroje, ze kterých můžete stahovat vedecké články s omezeným (placeným) přístupem.

Jednoduchý a efektivní "trik" na stahování paperů lze využít následovně. Představte si, že byste rádi získali např. jeden z nejvíce citovaných nedávných článků z časopisu Journal of Finance od autorů Andrei Shleifer a Robert W. Vishny, který najdete na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x. Standardně, pokud váš osobní počítač není připojen k síti eduroam, byste neměli mít možnost si tento článek s placeným přístupem stáhnout (.pdf). Pokud ale vložíte ".ezproxy.is.cuni.cz" hned za ".com" v původní adrese (tzn. použijete https://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x), po přihlášení do systému CAS si již budete moci tento článek ve formátu .pdf stáhnout bezplatně.

Poznámka: tento trik nefunguje pro všechny časopisy ani vydavatele, ale pro většinu ano.

Software

Mathematica

Wolfram Mathematica je moderní výpočetní software zahrnující všechny oblasti technické výpočetní techniky včetně neuronových sítí, strojového učení, zpracování obrazu, geometrie, datové vědy, vizualizace a dalších. Podporované platformy: Windows, Macintosh a Linux.

Mathematica je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016. Studentům je dále poskytována licence "Mathematica for Students for Sites" pro vzdělávací účely, která umožňuje instalovat plnohodnotnou kopii softwaru Mathematica na osobní počítač. Pro stáhnutí software a získání aktivačního klíče postupujte podle těchto pokynů. Kontaktní osoba pro případ potíží: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.

Pozn.: vyučujícím je poskytována licence "Mathematica for Sites". Kontaktujte PhDr. Jaromíra Baxu Ph.D. pro instrukce k instalaci.

MATLAB

MATLAB (maticové laboratoř) je multi-paradigmické numerické výpočetní prostředí. Jakožto programovací jazyk vyvinutý firmou MathWorks, MATLAB umožňuje manipulaci s maticemi, kreslení funkcí a dat, implementaci algoritmů, vytváření uživatelských rozhraní a propojení s programy napsanými v jiných jazycích.

MATLAB je standardně dostupný na všech počítačích v místnosti č. 016. Pro instalaci software na osobní počítač (Windows) pro akademické účely a aktivaci licence postupujte podle těchto pokynů. Kontaktní osoba pro případ potíží: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.

Stata

Stata je univerzální statistický balík vytvořený firmou StataCorp. Většina jeho uživatelů pracuje ve výzkumu, zejména v oblasti ekonomie, sociologie, politologie a dalších. Funkce softwaru Stata zahrnují správu dat, statistickou analýzu, grafiku, simulace, regresi a vlastní programování.

Stata je standardně dostupná na všech počítačích v místnosti č. 016.

Srpen 2018
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB