Bakalářské SZK

Postup podání přihlášky k bakalářské státní závěrečné zkoušce se liší pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později (a podávají přihlášku elektronicky) a pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve (a podávají příhlášku ve vytištěné podobě). Níže naleznete detailní informace popisující oba postupy pro podání přihlášky.

Termíny odevzdání přihlášek na BC SZK jsou v AR 2020/21:
od 1.12.2020 do 5.1.2021 nejpozději pro termín SZK leden 2021
od 19.4. do 4.5.2021 nejpozději pro termín SZK červen 2021
od 1.7. do 27.7.2021 nejpozději pro termín SZK září 2021

Řádné termíny BC SZK v AR 2020/21:
27. ledna 2021
V tomto termínu probíhaly bakalářské státní zkoušky online, linky vypsaných termínů v MS Teams pro veřejnost byly zde.
8.-9. června 2021
V tomto termínu probíhaly bakalářské státní zkoušky online, linky vypsaných termínů v MS Teams pro veřejnost byly zde.
7.-8. září 2021
V tomto termínu budou bakalářské státní zkoušky probíhat prezenčně, časový harmonogram je zde.

Informace pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později 

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 3) a na sekretariát IES (bod 2):

1. bakalářskou práci v PDF/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání elektronického přihlášení k SZK, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 27.7.2021), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2ruší se odevzdání výtisku bakalářské práce
3. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do 27.7.2021)
Podrobný SISu pro přihlašování k SZK najdete vč. print screenů zde.
Kontrolu zápisu na SZK provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště.
Během týdne před konáním SZK obdržíte pozvánku ze SISu s konkrétním termínem a časem konání.

Tištěná přihláška se neodevzdává. Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZK se také neodevzdává. Kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 16/2018.
 

Informace pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1) a na sekretariát IES (bod 2 a 3):

1. bakalářskou práci v PDF/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 27.7.2021), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. ruší se odevzdání výtisku bakalářské práce
3. přihlášku k SZK (1x tištěnou, podepsanou, (nyní do 27.7.2021)

Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZK se neodevzdává. Kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č.16/2018.

Okruhy k SZK:
Makroekonomie
Mikroekonomie
Evropská ekonomická integrace 
 

Publikování výsledků výzkumu z bakalářské práce

V rámci Semináře k bakalářským pracím se studenti dozvědí o publikačních standardech a seznámí se s tím, jak identifikovat pochybné publikační praktiky, jako tzv. vanity nakladatelství a tzv. predátorské časopisy. Tato nakladatelství často kontaktují výzkumníky a studenty s nabídkou publikace jejich závěrečné práce. Na tyto konkrétní nabídky silně doporučujeme nereagovat. 

Termíny pro odevzdání tezí jsou řešeny v rámci Semináře k bakalářským pracím.

V případě, kdy po obhajobě práce budete mít jakékoli pochyby, obraťte se buď na vedoucího své práce nebo na vedoucí Semináře k bakalářským pracím.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance