Magisterský program Ekonomie a finance

Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Cílem magisterského programu Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie a financí, kteří jsou obeznámeni se současným stavem ekonomické a finanční teorie a zároveň jsou schopni provádět aplikovanou ekonomickou analýzu v oblasti své užší specializace. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia tohoto či blízkého oboru, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru ekonomie a financí.

Program obsahuje povinné předměty: pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie.

Specializace: Student je povinen zvolit si specializaci a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.

V současné době program nabízí volbu jedné ze čtyř užších specializací:

1. Centrální bankovnictví a finanční regulace;

2. Finanční trhy a datová analýza;

3. Bankovnictví a podnikové finance;

4. Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Pro studenty se tak otevírá možnost věnovat se v detailu a uceleně zvolené oblasti, např. monetární ekonomii a finančním trhům, makroekonomickému modelování, finanční ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, podnikové ekonomii a financím, datové analýze podniků a sektorů, veřejným financím, hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

Předměty v programu jsou vyučovány v anglickém jazyce, který je hlavním oborovým jazykem ekonomie na celém světě. Předměty navštěvují výměnní a hostující studenti z desítek univerzit po celém světě. Program dále pravidelně nabízí předměty hostujících profesorů z Evropy, Spojených srátech a Austrálie, včetně předměty profesorů z Oxfordu, Princetonu, Sydney či Toronta. Program byl již v roce 2013 přijatý do programu CFA Institute University Recognition od společnosti CFA Institute, který je globálním poskytovatelem profesního vzdělání ve finančním sektoru.

Přehled Studijních povinností platný pro akad. rok 2022/2023 najdete ZDE

Standardní doba studia 2 roky, možno bez poplatku prodloužit na 3 roky

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

3 + 2 povinné předměty pro všechny: 48 kreditů

  • Advanced Microeconomics (9)
  • Advanced Macroeconomics (10)
  • Advanced Econometrics (9)
  • Seminář k diplomovým pracím I a II (10+10)

6 povinných specializačních předmětů: 36 kreditů, dle specializace

povinně volitelné (PV) předměty (electives): min 24 kreditů

všechny ostatní vypsané PV pro danou specializaci, viz web Karolinka

volitelné předměty (optional): max 12 kreditů

cokoli na UK či jinde, i bakalářská úroveň (kromě bc. předmětů na IES)

Lze uznat magisterské předměty absolvované již v průběhu bakalářského studia, případně předměty absolvované v magisterském programu na jiných vysokých školách v ČR či zahraničí - viz detailní pokyny zde.

Obhajoba diplomové práce

Prezentace garanta programu ze dne 15.9. 2022 ke stažení zde (.PDF) 

 

 

---
Do akademického roku 2020/21 včetně měli studenti možnost volit z jedné z těchto specializací: 

Studijní povinnosti platné do akademického roku 2020/2021:

Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty (povinné pro obě specializace): 36 kreditů

  • 3 zkoušky z povinných předmětů: 21 kreditů
  • 2 zápočty z povinných předmětů: 15 kreditů 

Povinně volitelné předměty - specializace: min. 30 kreditů

  • 5 zkoušek z povinně volitelných předmětů pro danou specializaci a odpovídající počet kreditů 

Povinně volitelné předměty: min. 42 kreditů

  • Potřebný počet zkoušek  z povinně volitelných předmětů

Volitelné předměty: max. 12 kreditů

  • Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Magisterská státní zkouška

Obhajoba diplomové práce

 

 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY