Bakalářské studijní programy

Bakalářský program Ekonomie a finance

Bachelor in Economics and Finance (BEF)