Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Studentům, kteří zahraniční pobyt plánují (či ještě realizují), doporučujeme pravidelně komunikovat s Oddělením zahraničních styků i přijímající (hostitelskou) organizací, aby zajistili soulad veškerých aktivit s pravidly platnými pro Českou republiku a pro cílovou, popř. tranzitní zemi. Pro lepší přehled zemí, které v současné době umožňují vstup cizinců se podívejte na mapu vytvořenou Domem zahraniční spolupráce. V mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců - označené zelenou barvou a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nelze  – označeny červeně. Mapa je aktualizována několikrát týdně. Informaci vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou (nebo institucí) a ověřte, zda a jak probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky.

V případě dotazů týkající se výjezdů do zahraničí se neváhejte obrátit na Oddělení zahraničních styků.

Hodně štěstí! 

Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze vyjet na studijní pobyt nebo na praktickou stáž.
Fakultní informace o výjezdech na praktické stáže v programu ERASMUS+ naleznete zde.

Doplňující informace za IES naleznete zde.

Ostatní výjezdy do zahraničí

Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ existují další možnosti, jak vycestovat do zahraničí. Nabízejí se především výjezdy přes meziuniverzitní mezifakultní dohody, které lze částečně financovat z Fondu mobility UK. Dále lze využít mezivládní dohody, či program CEEPUS. Student může také vycestovat jako freemover na jakoukoliv zahraniční univerzitu, kde si pobyt dojedná individuálně.

Podrobnosti zde.

Summer schools