Ostatní výjezdy do zahraničí

Ostatní výjezdy do zahraničí

Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ existují další možnosti, jak vycestovat do zahraničí. Nabízejí se především výjezdy přes meziuniverzitní mezifakultní dohody, které lze částečně financovat z Fondu mobility UK. Dále lze využít mezivládní dohody, či program CEEPUS. Student může také vycestovat jako freemover na jakoukoliv zahraniční univerzitu, kde si pobyt dojedná individuálně. Ovšem podpora těchto pobytů je limitována, navíc ze strany zahraniční univerzity může být požadován další poplatek. Výčet všech základních možností s odkazy najdete na stránkách FSV zde. Níže v sekci stipendií jsou dodatečné možnosti financování zahraničních pobytů.

MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY

Meziuniverzitní dohody podporují především mobilitu studentů, doktorandů a vědecko-pedagogických pracovníků či vědecko-výzkumnou spolupráci na projektech. Každé meziuniverzitní dohody se účastní pouze některé fakulty (jak ze strany UK, tak ze strany zahraniční univerzity), tudíž při výběru je nutné důkladně zkontrolovat, kterých fakult se tato dohoda týká. Ne každá meziuniverzitní dohoda podporuje mobilitu studentů. Aktuální seznam meziuniverzitních dohod najdete zde. OZS každoročně vyhlašuje výběrové řízení na podzim, kde vybere kandidáty pro meziuniverzitní dohody za FSV (konečný výběr ze studentů všech fakult však realizuje Rektorát UK).

  • Aktuální informace OZS ohledně výjezdů v rámci meziuniverzitních dohod najdete zde.

Zkušenosti studentů IES s výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod

                      (pozn. tato meziuniverzitní dohoda však skončila v ak. roce 2014/2015 a čeká na prodloužení)

MEZIFAKULTNÍ DOHODY

Samotná Fakulta sociálních věd UK má uzavřeno několik bilaterálních dohod, přes které lze také vycestovat. Některé jsou přímo určeny pouze pro studenty IES. Pobyty lze financovat z Fondu mobility UK, ale přednost před těmito pobyty mají ty, které jsou realizovány přes meziuniverzitní dohody. Seznam aktuálních dohod najdete zde. OZS organizuje výběrové řízení vždy v únoru či v březnu na nadcházející akademický rok. 

  • Aktuální informace OZS ohledně výjezdů v rámci mezifakultních dohod najdete zde.

Zkušenosti studentů IES s výjezdy v rámci mezifakultních dohod

  • Peking University HSBC Business School. Peking University je jedna z nejvíce prestižních čínských škol, přičemž naše dohoda se týká kampusu v Shenzenu (poblíž Hong Kongu). Jak uvádí náš student Jan Šmejkal: "Na škole si je možno vybrat z celé řady teoretických a praktických předmětů, které se samozřejmě liší ve své obtížnosti, podle toho jestli se jedná o oblast ekonomie, financí nebo managementu. Členové fakulty pocházejí především z USA a Jižní Koreje. Z mé zkušenosti je kvalita vyučujicích ve většině případech na vysoké úrovni. ... Abych vše shrnul, Čína je jedno veliké dobrodružství s celou řadou překážek (nepijte vodu z kohoutku) a absurdit, ale rozhodně za tu zkušenost stojí. Spoustu věcí se naučíte, rozšíříte si obzory a navíc zjistíte, kolik příležitostí se zde ukrývá."  Zápisky jana Šmejkala.
  • New Economic School, Moscow. Jan Hloušek popisuje NES následovně: "V současné době je NES nejlepším místem pro studium ekonomie v Rusku. Zakladatelé univerzitu pojmenovali „novou ekonomickou školou,“ aby poukázali na to, že se právě zde učí moderní ekonomie. Studenti jsou většinou Rusové, zahraničních studentů je tu velmi málo. Zato mezi vyučujícími najdete mnoho absolventů zahraničních škol. Například mou přednášející na předmět International Economics byla paní Natalya Volchkova, absolventka MIT.Zápisky Jana Hlouška.
  • City University of Hong Kong. "Semestrální výjezd na City University of Hong Kong (CityU) můžu celkově doporučit jako možnost poznat realitu Asie a vychutnat si pestrou paletu zážitků, nejen ve formě snad všech chutí světa, které nabízejí místní restaurace,"  shrnuje zkušenosti Tomáš Václavíček. Zápisky Tomáše Václavíčka.

CEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERAMUS pro země střední a východní Evropy. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.

  • Více informací naleznete zde.

OSTATNÍ VÝJEZDY

Fakulta sociálních věd zprostředkovává dále i krátkodobé pobyty na letních školách či kurzech, např. ve Washingtonu, v Hong Kongu.

  • Více informací najdete zde.

Zkušenosti studentů IES s výjezdy na letní školy

STIPENDIA