Uspořádané konference

 

  Uspořádané konference

    

  2023

  Ve dnech 21.-23. 9. proběhl v Praze 35. ročník mezinárodní konference European Association of Labor Economists (EALE) s účastí téměř 500 ekonomek a ekonomů z celého světa. Tu letos pořádal CERGE-EI s podporou IES FSV UK a PF UK. Mezi hlavními organizátorkami akce byla naše kolegyně Barbara Pertold-Gebicka a na hladkém průběhu akce se podíleli také dobrovolníci z řad studentů IES.

  Konference EALE se každoročně zaměřuje na vysoce aktuální témata z oblasti ekonomie práce, ale také zdravotnictví, vzdělávání, obyvatelstva či rodiny. Letošní ročník s podtitulem  Hledání práce v 21. století byl věnován rapidním změnám na trhu práce, schopnostem firem i uchazečů se těmto změnám přizpůsobit i politikám a nástrojům, které mohou propojování pracovních sil a míst v dnešním světě usnadnit. Význam těchto témat reflektuje i udělení letošní Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2023 Claudii Goldinové, která se zabývá právě výzkumem trhu práce. 

  Bohatý třídenní program nabídl mj. 3 hlavní projevy, 350 paralelních sessions, 60 posterových prezentací a 21 prezentací formou flash-talk.  Mezi nejvýznamnější události patřily 

  • Keynote Gordona Dahla, který diskutoval o vztahu mezi inkluzí imigrantů ve školách a diskriminací etnických menšin;
  • Keynote Uty Schönbergové, která ukázala, že práce s proškolenými kolegy zvyšuje produktivitu i u těch, kteří proškoleni nejsou;
  • Prezidentský projev Michele Belotové shrnující nejnovější směry výzkumu týkající se propojování pracovních sil a pracovních míst;
  • Flash-talk session na téma Hledání práce v 21. století, kde 7 různých výzkumníků diskutovalo o významu využití nových technologií (včetně umělé inteligence) při zlepšování kvality hledání práce;
  • Flash talk session na téma Úloha firem, kde 7 různých výzkumníků diskutovalo o roli, kterou hrají firmy v procesu inovací, stanovování mezd a zlepšování pracovních podmínek.
  • Flash talk session na téma Nezaměstnanost, kde 7 různých výzkumníků představilo nejnovější zjištění týkající se chování nezaměstnaných. Mimo jiné o tom, jakou roli hraje pojištění v nezaměstnanosti v jejich chování při hledání zaměstnání a jak to, že se ženy stanou matkami, mění způsob, jakým hledají práci.

  2022

  IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně společně uspořádali ve dnech 25.-29. ledna 2022 seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený primárně na prezentaci výzkumu PhD studentů. Seminář zahájil Jan Večer z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy svým krátkým kurzem Principles of Bayesian Portfolio Selection, který byl později doplněn o prednášku prof. Cathy Yi-Hsuan Chen z University of Glasgow zaměřenou na Robo advising under rare disasters.
  Kompletní program včetně témat prezentací a jmen prezentujících najdete zde.
  Seminář se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

  Ve dnech 6. - 7.10. 2022  v Praze proběhla mezinárodní konference Statistics of Machine Learning, zaměřená mj. na finanční aplikace, na kterou přijely světové špičky v oboru (letos například profesor Jianqing Fan z Princetonu či profesorka Cathy Yi-Hsuan Chen z University of Glasgow). Konferenci organizovali náš kolega Jozef BaruníkMiloš Kopa (MFF UK) a prof. Wolfgang Karl Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin) ve spolupráci s Akademií věd. 
  Od kolegů z IES zazněly v rámci konference příspěvky na téma Currency Network Risk (Jozef Baruník) a Time Varying Persistence of Economic Time Series (Lukáš Vácha). Své výzkumy prezentovali také studenti doktorského programu Luboš HanusMartin HronecLenka Nechvátalová a Matěj Nevrla. Kompletní program a anotace všech příspěvků najdete zde, medailonky všech přednášejících zde

  Naši kolegové Miroslav Palanský a Petr Janský uspořádali ve dnech 3.-4.11. se svou výzkumnou skupinou CORPTAX a pařížskou EU Tax Observatory mezinárodní konferenci Transparency and Tax Avoidance: Country-by-Country Reporting by Multinational Enterprises v pražském Karolinu. Tématem byly poslední výzkumné výsledky o transparentnosti a zdanění nadnárodních korporací. Mezi speakery vystoupily například Kat Bilicka a Kim Clausing, profesorky ekonomie ze Spojených států. Kompletní program najdete zde. Videozáznam z konference najdete zde

  Ve dnech 9. - 10. 12. organizoval náš kolega Jiří Novák ve spolupráci s berlínskou Humboldtovou univerzitou na IES FSV UK workshop pro studentky a studenty doktorského studia zaměřený na výzkum v oblasti financí a finančního účetnictví. 
  Workshopu se zúčastnili tři studenti doktorského programu Humboldtovy univerzity: Simone Euler, Sebastian Geschonke a Jonas Materna. Na workshopu prezentovali své výzkumné projekty týkající se transparentnosti evropských privátních firem, vytváření databází pokrývající finanční informace evropských firem a významu vizualizací ve vědeckém výzkumu. Dále se workshopu zúčastnili doktorandi Univerzity Karlovy: Fan Yang, Lenka Nechvátalová a Matěj Nevrla, kteří prezentovali svůj výzkum na téma dopadů regulace hedgeových fondů, možností využití hloubkového učení pro optimalizaci složení portfolia a schopnosti asymetrických rizikových faktorů vysvětlit výnosy na akciových trzích.
  Workshop umožnil účastníkům získat zpětnou vazbu od seniorních výzkumníků Humboldtovy univerzity: Joachima Gassena a Ulfa Brüggemanna, poznat mladé kolegy z partnerské univerzity a získat srovnání různých přístupů k vědeckému zkoumání.

  2021

  Náš kolega Jozef Baruník spolu s kolegy z Akademie věd ČR, Matematicko-fyzikální fakulty a Humboldtovou univerzitou organizoval ve dnech 7.-8.10. 2021 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnily světové špičky v oboru. Přehled řečníků a příspěvků najdete zde.

  2019

  IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech 22.-26. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen krátkým kurzem Christiana Hafnera z Université catholique de Louvain a Holgera Detteho z Ruhr-University Bochum. Výsledky výzkumu prezentovali seniorní výzkumníci z obou univerzit a prohloubili spolupráci na společných výzkumných projektech. 

  V dubnu 2019 proběhla na IES FSV UK mini konference s názvem Asset Pricing, Machine Learning, and Finance. Hlavním řečníkem byl dr. Numan M. Ülkü, který přednesl přednášku na téma „Investor trading behavior and stock returns“. 

  Naše kolegyně Barbara Pertold-Gebická uspořádala v květnu 2019 workshop o genderu a rodině na trhu práce pod názvem „Prague Workshop on Gender and Family in the Labor Market“. Součástí workshopu byly výzkumné prezentace, veřejná přednáška prof. Shelly Lundbergové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a přednáška prof. Andrey Weberové ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Akci kromě IES zaštítili také CERGE-EI a think-tank Virtual Research Collaboration on Gender and Family in the Labor Market, spolufinancována byla z Visegradského fondu.

  Akademie věd ČR ve spolupráci s IES, Matematicko-fyzikální fakultou a Humboldtovou univerzitou uspořádala na přelomu září a října 2019 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnili světové špičky v oboru. V organizátorském týmu byl i náš kolega doc. Jozef Baruník, který organizoval workshop Asset Pricing using Time-Frequency Dependent Network Centrality.

  Díky grantu CENTRAL-Kollegs uspořádal František Čech dva workshopy pro studenty IES. První navazoval na vzdělávací projekt a konferenci Machine Learning in Economics. Doktorští studenti měli na semináři možnost představit svůj pokrok s vlastním výzkumem a setkali se s předními vědci v oboru, kteří se konference zúčastnili. Byl mezi nimi Oliver Linton z Cambridge či Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy univerzity. V listopadu se na Humboldtově univerzitě uskutečnil druhý workshop nazvaný „Inference in ML models“. 

  2018

  IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech od 23. do 27. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v
  Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen přednáškou Bryana S. Grahama z UC Berkeley.

  2017

  Na začátku září proběhla v prostorách IES FSV UK mezinárodní konference ParaoptXI ze série "Parametric Optimization and related topics", kterou institut pořádal společně s Ústavem teorie informace a automtizace AV ČR (ÚTIA). Tato řada konferencí vznikla již v roce 1985 a setkání v Praze tak bylo již jedenácté v řadě. Parametrická optimalizace, jako součást matematického programování, je aplikovatelná v teorii, numerice a aplikacích. Hlavním přednášejícím na konferenci v Praze byl emeritní profesor curyšské univerzity Diethard Klatte.

  2016

  Začátkem října se v prostorách České národní banky uskutečnila dvoudenní konference „Challenges for Financial Stability in Europe“ (Výzvy pro finanční stabilitu v Evropě), kterou Česká národní banka spolupořádala společně s IES FSV UK. Konference se zaměřila na témata současných problémů spojených s finanční stabilitou v Evropě. Hlavním přednášejícím byl Jon Danielsson, profesor na London School of Economics a ředitel Systemic Risk Center tamtéž. Celkem bylo prezentováno 18 příspěvků. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním vydání Journal of Financial Stability a Economic Systems.

  2015

  V polovině září proběhly na IES FVS UK dvě významné mezinárodní konference. První z nich bylo každoroční setkání odborníků v oblasti meta-analýzy nazvané MAER-Net 2015 Prague Colloquium. Hlavními řečníky zde byli Andrea Weber (University of Mannheim, Německo), Nauro Campos (Brunel University, Spojené království) a Chris Doucouliagos (Deakin University, Austrálie). Celkem bylo prezentováno 40 článků (včetně 6 článků výzkumníků IES) z mnoha oblastí ekonomie a příbuzných disciplín. Konferenci předcházel workshop zaměřený na konkrétní problémy aplikované meta-analýzy. 

  Druhou konferencí bylo tradiční Econophysics Colloquium 2015. Jednalo se o setkání ekonofyziků, tedy vědců pracujících na hranici a průniku ekonomie, financí, fyziky, komplexních systémů, computer science a dalších přírodních věd. Letošní již 11. ročník proběhl na IES FSV UK úspěšně s celkovým počtem 99 účastníků z celého světa. V přístím roce na něj bude navázáno v Sao Paulu v Brazílii. 

  Aktuality

  • Proběhla konference EALE spoluorganizovaná IES

   Na konci září proběhl v Praze 35. ročník prestižní mezinárodní konference Evropské asociace ekonomů trhu práce (EALE) s účastí téměř 500 ekonomek a ekonomů z celého světa. Mezi hlavními organizátorkami byla naše kolegyně Barbara Pertold-Gebicka a na hladkém průběhu akce se podíleli také dobrovolníci z řad studentů IES.