RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie

E-mail: michal.cervinka@fsv.cuni.cz , michal.cervinka@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 315

Osobní webová stránka

Místnost: č. O408, Opletalova 26

ResearcherID: G-8498-2014

Scopus Author ID: 23479229800

ORCID ID: 0000-0002-4661-5444

Vzdělání

2003 - 2008: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague & ÚTIA AV ČR, Ph.D. program,
specialization: Econometrics and operations research
2003 - 2006: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Bachelor program, specialization: Economic theories
1998 - 2003: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Master program, specialization: Econometrics

Odborná praxe

Department of Decision Making Theory
Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences (UTIA AV CR)
IES at the Faculty of Social Sciences, Ch. University in Prague

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JEB154 - Bachelor´s Thesis Seminar I
JEB155 - Bachelor´s Thesis Seminar II
JEB132 - Introductory Statistics
JEB142 - Introductory Statistics
JEB105 - Statistics

Bakalářské práce

I will provide details to available topics during my office hours.

Diplomové práce

I will provide details to available topics during my office hours.

Oligopolní trhy, Nashova rovnováha, variační analýza, optimalizace