Kariéra v zahraničí

Kariéra v zahraničí

PŘÍKLADY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ IES V ZAHRANIČÍ:

Kateřina Kortová - PricewaterhouseCoopers CI LLP, Channel Islands
Jakub Rojček - LGT Capital Partners, Švýcarsko
Petra Valíčková - Frontier Economics, Velká Británie
Radek Halamka – Enclude, Velká Británie
Ladislav Wintr – Lucemburská centrální banka, Lucembursko
Katarína Marková – MyHeritage, Izrael

STÁŽE V ZAHRANIČÍ:

Erasmus+
IES FSV UK nabízí studentům a absolventům FSV UK možnost vyjet na praktickou stáž ERASMUS+ do zahraničí.

Aktuální podmínky a možnosti stáží Vám sdělí na požádání kariérní poradce. Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravující programy EU a národních diplomatických misích domovské země v zahraničí.

 

Zuzana Lajksnerová

Zuzana Lajksnerová ukončila studium na IES v roce 2016, ale ještě na jaře roku 2016 absolvovala pracovní stáž díky programu Erasmus+ na Universidad autonóma de Madrid jako výzkumná asistentka proděkana pro mezinárodní a institucionální záležitosti. Věnovala se propagaci mezinárodních aktivit, vytváření databází, výzkumu a nebo asistovala pedagogům. V současné době pracuje jako Associate ve společnosti Deloitte v oddělení Valuací a modelování, ve finančním poradenství. Před stáží v zahraničí absolvovala praxi na oddělení výzkumu a vývoje dat V ČSOB. Při studiu vycestovala díky Erasmu+ ještě na studium do Rakouska, na univerzitu Johanesse Keplera v Linzi nebo do Francie na univerzitu ve Štrasburku. Zuzana ve svém volném čase hraje na saxofon v Big Bandu, cestuje, nebo se věnuje zimním sportům jakými jsou bruslení, běžky, snowboarding nebo lyžování

 Petr Kupka

„Díky zkušenostem ze zahraničí vím, že jako absolvent IES mohu svou kariéru budovat v evropském měřítku.“

Petr Kupka na podzim 2016 nastoupil na stáž do oddělení auditu v PwC Mnichov, kam byl přijat na základě referencí ze stáže v pražské pobočce PwC. V Mnichově již krátce předtím pracoval ve společnosti Westwing jako Strategic Controlling Intern, kde byl zodpovědný za reporting, controlling a mapování konkurence. Během magisteského studia absolvoval Petr i studijní pobyt na University of Amsterdam. Za svou doposud největší zkušenost považuje stáž na pražské centrále Makro Cash & Carry, kde strávil rok a půl na finančním oddělení a měl možnost získat znalosti, které jsou nezbytné pro práci v controllingu. Svůj volný čas Petr rád tráví futsalem, turistickými výlety do Alp nebo s přáteli u piva.

 Jan Hloušek

 "Díky pracovní stáži v Berlíně mi IES otevřel cestu do světa nových technologií."

Jan Hloušek se už během studia na IES začal zajímat o oblast datové analýzy. Díky inzerátu na webových stránkách IES získal na jaře 2016 stáž v digitálním start-upu MoBerries v Berlíně, kde se v sekci Business Development podílel na datové analytice. Díky novým kontaktům a spolupráci s partnery MoBerries Honza od září 2016 pracuje v venture-capital společnosti Redstone Digital, ve které monitoruje start-upy v jejich počátečních fázích vývoje. Honza současně studuje program Ekonometrie na University of Amsterdam. Během bakalářského studia na IES také absolvoval studijní pobyt na New Economic School v Moskvě a stáž ve společnosti Sberbank CZ.