Proč studovat IES?

Proč studovat IES?

Chcete studovat ekonomii a finance na škole, kde získáte vzdělání a dovednosti srovnatelné se studiem na předních evropských univerzitách?

Chcete při studiu uplatnit své abstraktní a matematické schopnosti?

Máte zájem o perspektivní kariéru v předních společnostech?

Pak je pro Vás IES FSV UK jednoznačná volba.

IES FSV UK je špičkové pracoviště v oblasti ekonomie a financí, které si dlouhodobě udržuje nejlepší pozici mezi českými ekonomickými vysokými školami.
Pravidelně si nejlépe vedl také v žebříčku ekonomických vysokých škol, který vydávaly Hospodářské noviny - viz články z let 20162015, 2014, 2013, a 2012

VÝHODY STUDIA NA IES FSV UK:

 • komorní atmosféra
 • kvalitní výuka vedená vynikajícími osobnostmi z české ekonomické praxe i akademické sféry 
 • výuka převážně v anglickém jazyce (již na bakalářském stupni 70% kurzů v angličtině, na magisterském 88% kurzů v angličtině)
 • široké možnosti studia v zahraničí, zejména  semestrální pobyty na partnerských univerzitách nebo podporu při pokračování magisterského nebo doktorandského studia na prestižních zahraničních školách (mj. Columbia, Princeton, Cambridge, Oxford, London School of Economics, University of Zurich, Peking University)
 • CFA Institute University Affiliation Program pro bakalářský a magisterský program Ekonomie a finance i pro placené anglické programy Bachelor in Economics and Finance (BEF) a Master in Economics and Finance (MEF)
 • profesní akreditace ACCA na úrovni F1-F3 pro bakalářský i magisterský program Ekonomie a finance
 • vynikající uplatnění absolventů na trhu práce v ČR i v zahraničí 
 • možnost konzultací s kariérní poradkyní a propracovaný program domácích i zahraničních stáží
 • projekt Mentoring propojující studenty s osobnostmi z praxe
 • studentská organizace E-klub s dlouholetou tradicí 
 • seznamovací a zážitkový kurz E-go pro nastupující studenty 1. ročníků
 • strategická poloha v centru Prahy (poblíž nádraží a metra A, B, C)