ACCA Exemption Accreditation

ACCA Exemption Accreditation

IES FSV UK prodloužila spolupráci s mezinárodní profesní asociací ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a úspěšně obdržela akreditaci na vybrané studijní programy.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) je mezinárodní, celosvětově uznávanou profesní organizací v oblasti financí a účetnictví s více než 233 000 členy a 536 000 studenty v 179 zemích.

IES FSV UK se tak řadí mezi přední české instituce, které úspěšně získaly ACCA akreditaci a otevřely tímto krokem dveře svým studentům pro další příležitosti a rozvoj.

V současné době mohou využít výhod v podobě uznání ACCA zkoušek studenti z následujících akreditovaných studijních oborů:

 • Bakalářský program Ekonomie a finance
 • BA Economics and Finance (BEF)
 • Magisterský program Ekonomie a finance
 • MA Economics and Finance (MEF)
 • Masters in Finance and Data Analytics

Absolventi těchto programů získávají právo na uznání čtyřech ACCA zkoušek:

 • BT - Business and Technology
 • MA - Management Accounting
 • FA - Financial Accounting
 • FM - Financial Management

Uznání ACCA zkoušky FM - Financial Management je podmíněno úspěšným absolvováním předmětů Corporate Finance (JEM034) a Financial Markets (JEM037).

Akreditace je platná pro absolventy v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026.

Cílem akreditace je ulehčit studentům vybraných institucí přístup k mezinárodně uznávané kvalifikaci profesních účetních ACCA. V rámci procesu akreditace je pečlivě zkoumán sylabus jednotlivých předmětů u daných studijních programů včetně způsobu zkoušení. Proces akreditace je časově velmi náročný a splnění stanovených požadavků je obtížnou záležitostí.

Pro další informace kontaktujte českou pobočku ACCA

PROGRAM ACCA ACCELERATE

Na základě úspěšné akreditace mají studenti výše zmíněných studijních programů možnost uplatnit výhod ACCA Accelerate programu. Studenti těchto programů mohou těžit z následujících benefitů:

 • nulového ročního poplatku v prvním roce registrace
 • výrazně nižších poplatků za uplatnění výjimek ze zmiňovaných zkoušek
 • přístup do ACCA learning platform
 • využití rozsáhlé sítě nabídek partnerských zaměstnavatelů

Program ACCA Accelerate nabízí studentům především tyto výhody:

 • Začněte budovat síť kontaktů během studia na vysoké škole
 • Získejte výjimky ze čtyřech ACCA zkoušek za zvýhodněných podmínek
 • Odstartujte svou kariéru ve financích a ukažte zaměstnavatelům váš náskok před ostatními
 • Ušetřete až 13 000 CZK na studijních poplatcích ACCA
 • Absolventům zmiňovaných studijních programů stačí složit jen 9 ACCA zkoušek k získání členství v ACCA
 • Využijte své dosavadní kvalifikace k získání prestižního ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business

Pro účast v programu ACCA Accelerate musí studenti splnit následující podmínky:

 • Je nutné být studentem jednoho z výše akreditovaných programů
 • Je zapotřebí se zaregistrovat do ACCA a využít Accelerate program během studia na vysoké škole (před úspěšným složením státních závěrečných zkoušek)

Po ukončení univerzitního studia již nelze výhod programu ACCA Accelerate využít.

Jak se mohu zaregistrovat:

Pro účast v programu ACCA Accelerate vyplní studenti tzv. Accelerate letter obsahující unikátní kód, který zajistí přístup ke studijním slevám.

 1. Nejprve je nutné si u kontaktní osoby ACCA (viz. níže) zažádat o Accelerate letter
 2. Následně se nechá vystavený Accelerate letter podepsat příslušnou osobou v rámci univerzity (viz. níže)
 3. Po obdržení podepsaného Accelerate letteru je zapotřebí, aby byl správně nahrán během registrace do ACCA
 4. Podrobné informace k registraci naleznete zde - Apply now (accaglobal.com)

Kontaktní osoba ACCA:

Pavel Procházka, pavel.prochazka@accaglobal.com

www.accaglobal.comwww.kariera-finance.cz

https://www.facebook.com/ACCA.CzechRepublic.Slovakia.Hungary

Kontaktní osoba IES:

Jiří Novák, jiri.novak@fsv.cuni.cz

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech.