Interní členové

    Akademické funkce Odborné zaměření
bajgar Matěj Bajgar, M.Sc., DPhil. odborný asistent Mezinárodní ekonomie, ekonomie odvětví, ekonomie inovací
barunik doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. garant  magisterského programu MFDA, docent Finanční ekonomie, ekonometrie
bauer doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. docent  Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
Baxa PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. odborný asistent Makroekonomie, institucionální ekonomie
cahlik doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. docent Makroekonomie, hospodářský rozvoj a růst, komparativní ekonomie, integrace, bibliometrie
cech PhDr. František Čech, Ph.D. koordinátor magisterského programu MFDA, odborný asistent Oceňování aktiv, finanční ekonometrie, finanční trhy
cervinka RNDr. Michal Červinka, Ph.D. koordinátor bakalářského programu BEF, lektor Oligopolní trhy, Nashova rovnováha, variační analýza, optimalizace
Chytilova doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. garantka bakalářského studia, vedoucí katedry institucionální ekonomie, docentka Behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje, formování sociálních preferencí, vztah k času a sebekontrola, individuální a skupinové rozhodování, diskriminace
dedek prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. profesor Měnová politika, evropská integrace
dolezalova doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. docentka Hospodářské dějiny
gersl doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. ředitel, garant magisterského studia, docent Finanční stabilita, makroprudenční politika, bankovnictví a jeho regulace, mezinárodní finance, finanční trhy, politická ekonomie, přímé zahraniční investice,
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, garant magisterského programu CSF, docent Aplikovaná mikroekonomická teorie, podnikové finance a správa, ekonomie a politika
havranek prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. profesor  Makroekonomie, mezinárodní obchod, měnová politika, meta-analýza
ZH doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. docentka  Mezinárodní obchod, makroekonomie, meta-analýza, energetická ekonomie, ekonomie přírodních zdrojů, trh práce
hlavacek PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. lektor Makroekonomie
holub doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. docent Makroekonomie, monetární ekonomie
horváth prof. Roman Horváth, Ph.D. zástupce ředitele pro výzkum, vedoucí katedry makroekonomie a ekonometrie, profesor Měnová politika, politická ekonomie, finanční instituce
jakubik doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. docent Finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční regulace a dohled
janda prof. Ing. Karel Janda. M.A., Dr., Ph.D. vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod, profesor  Mikroekonomie bankovnictví, ekonomie přírodních zdrojů
jansky doc. Petr Janský. Ph.D. vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky, docent Ekonomie veřejného sektoru, mezinárodní ekonomie, rozvojová ekonomie, daně, daňové ráje
kemeny Ing. Irena Kemény lektorka Účetnictví, daňové systémy
kocenda prof. Ing. Evžen Kočenda. Ph.D., DSc. garant doktorského studia, vedoucí katedry financí, profesor Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, evropská integrace, výkonnost a správa podniků, nelineární procedury
komarek prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek. Ph.D., MSc., MBA profesor Monetární ekonomie, makroprudenční politika, fiskální politika, evropská integrace
kristoufek prof. PhDr. Ladislav Krištoufek. Ph.D. prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, profesor  Finanční ekonometrie, interdisciplinární finance a ekonomie, energetické finance, kryptoaktiva, kryptoměny
kukacka PhDr. Jiří Kukačka. Ph.D. odborný asistent Finanční ekonometrie, behaviorální finance a makroekonomie, modely s heterogenními agenty, kryptoaktiva
novak doc. Jiří Novák. M.Sc., Ph.D. koordinátor magisterského programu MEF, docent  Finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
palansky PhDr. Miroslav Palanský. M.A., Ph.D. odborný asistent Veřejné finance, politická ekonomie, rozvojová ekonomie, daňová politika
paulus Mgr. Michal Paulus lektor  Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky
pecena Mgr. Magda Pečená. Ph.D. lektorka  Bankovnictví
pertold_gebicka Mgr. Barbara Pertold-Gebicka. M.A., Ph.D. odborná asistentka Ekonomie trhu práce, aplikovaná mikroekonometrie
ščasný Mgr. Milan Ščasný. PhD. odborný asistent Ekonomie životního prostředí, netržní metody valuace, behaviorální ekonomie; oceňování zdravotních rizik, analýza dopadů a cost-benefit analýza, environmentální externality
schneider doc. Ing. Ondřej Schneider. MPhil., Ph.D. docent Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace
schwarz PhDr. Jiří Schwarz Ph.D. lektor Institucionální ekonomie, organizace trhů a odvětví, mezinárodní obchod, makroekonomie, měnová politika
semerak Ing. Vilém Semerák. M.A., Ph.D. lektor Mezinárodní obchod, input-output analýza, čínská ekonomika
stastna PhDr. Lenka Šťastná. Ph.D. koordinátorka magisterského programu CSF, lektorka  Veřejné finance, prostorová ekonometrie, ekonomie měst
teply prof. PhDr. Petr Teplý. Ph.D. profesor bankovnictví, finance, regulace finančních trhů, risk management
Vacek PhDr. Pavel Vacek. Ph.D. lektor Ekonomie hospodářské soutěže, mezinárodní obchod a finance, hospodářská politika
vacha Mgr. Lukáš Vácha. Ph.D. odborný asistent Kapitálové trhy
votapkova PhDr. Jana Votápková. Ph.D. lektorka a výzkumná pracovnice Ekonomie zdravotnictví, porodnost, péče o děti, regionální ekonomie