prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz , teply@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 326

Místnost: č. O511, Opletalova 26

ResearchID: E-9785-2018

Scopus Author ID: 15732288700

ORCID ID: 0000-0002-4014-918X

Rok vydání

Monografie

  • TEPLÝ, Petr - DOLEŽAL, Pavel - KOLMANOVÁ, Helena - KEBORT, Michal - HRADIL, Dušan - ŠMEJKAL, David - ONDRUŠEK, Jaroslav - KOZUB, Michal. Navigátor bezpečného úvěru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2013. 198 s. ISBN 978-80-246-2287-3.
  • TEPLÝ, Petr. Consumer lending in theory and practice. 1st ed vyd. Prague: Karolinum, 2015. 187 s. ISBN 978-80-246-3236-0.
  • TEPLÝ, Petr - KLINGER, Tomáš - LEBOVIČ, Michal - VEJDOVEC, Ondřej - VRÁBEL, Michal. Economic capital and risk management. 1st ed vyd. Prague: Karolinum, 2012. 124 s. ISBN 978-80-246-2147-0.
  • ANDER, Jan - TEPLÝ, Petr. Suverénní fondy. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011. 91 s. ISBN 978-80-246-2023-7.
  • ČERNOHORSKÝ, Jan - TEPLÝ, Petr. Základy financí. 1. vyd vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3669-3.
  • ANDER, Jan - TEPLÝ, Petr. Sovereign wealth funds in theory and practice. 1st ed vyd. Prague: Karolinum, 2014. 129 s. ISBN 978-80-246-2420-4.
  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Bankovnictví v teorii a praxi. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2014. 855 s. ISBN 978-80-246-2870-7.
  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Basic principles of banking. 1st ed vyd. Praha: Karolinum, 2008. 627 s. ISBN 978-80-246-1500-4.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Vzdělání

1996-1999 bakalář ekonomie na IES FSV UK
1999-2002 magistr ekonomie na IES FSV UK
2000 studium na Johannes Kepler University in Linz, Austria
2002 rigorózní zkouška na IES FSV UK
2006 studium na The University of Otago in Dunedin, New Zealand
2006 studium na The State University of New York in New Paltz, USA
2002-2009 postgraduální doktorské studium na IES FSV UK
2014 docent v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
2019 profesor v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborná praxe

2001 ČSOB, útvar Restrukturalizace, Praha, Česká republika
2002-2003 ČSOB, útvar Právní a forenzní projekty, Praha, Česká republika
2004-2005 ČSOB, útvar Plánování a controlling, Praha, Česká republika
2006 Spencer Clarke LLC, divize Investment Banking, New York City, USA
2007-2013 EEIP, a.s., Praha, Česká republika
2014+ člen dozorčí rady České exportní banky,a.s.

2015 Cena Jaroslava Jirsy 
2009 Cena rektora UK za dvojjazyčnou monografii Základní principy bankovnictví/ Basic Principles of Banking (spoluautoři Michal Mejstřík a Magda Pečená)

JEB027 - Finanční ekonomie
JEB153 - Introductory Banking
JEM235 - Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

Bakalářské práce

No free topics available for the 2023/2024 academic year.

Diplomové práce

No free topics available for the 2023/2024 academic year.

bankovnictví, finance, regulace finančních trhů, risk management