Administrativa

Administrativa

Lenka Sojková

Ing. Lenka Sojková

 •  tajemnice IES
 •  vedoucí administrativy IES
 •  ekonomická agenda
 •  provozní agenda
 •  agenda projektů
 •  smlouvy
Dagmar Schnellerová

Ing. Dagmar Schnellerová

 • agenda bakalářského a magisterského studia
 • tvorba rozvrhů
 • příprava studijních plánů (Karolinek)
 • přístupy k ekonomickým datům Eikon a MagnusWeb
 • evidence majetku
 • audit a hodnocení výuky
 • agenda docházky
Šárka Bokočová

Ing. Šárka Bokočová

 • personální agenda
 • ekonomická agenda
 • objednávky knih pro zaměstnance
 • administrativní podpora projektů
Renáta Nedomová Ing. Renáta Nedomová
 • agenda CDS a doktorského studia
 • hostující profesoři
 • administrativní podpora projektů
 • stipendia
Eliška Krohová Mgr. Eliška Krohová
 • kariérní poradkyně
 • nabídky zaměstnání, stáže
 • mentoring, koučing
 • komunikace se sponzory a partnery
 • Alumni
 • eventy pro studenty a zaměstnance (Kam po IES, akce Alumni)
Barbora Holková Barbora Holková
 • PR koordinátor 
 • tvorba aktualit 
 • správa webu a sociálních sítí
 • eventy pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Týden AV)
 • propagace českých studijních programů, koordinace Propagies
 • propagace MEF, MFDA a CSF
Eva Bogrenová JUDr. Eva Bogrenová
 • konzultační služby a propagace  programu BEF
 • studijní poradenství studentům BEF
Natálie Švarcová PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.
 • Technická redaktorka CJEF
Libor Šafránek Ing. Libor Šafránek
 • IT oddělení
 • technická podpora eventů na IES
Ruslan Ljubačivskij Ing. Ruslan Ljubačivskij
 • IT oddělení