Administrativa

Administrativa

Lenka Sojková

Ing. Lenka Sojková

 •  tajemnice IES
 •  vedoucí administrativy IES
 •  ekonomická agenda
 •  provozní agenda
 •  agenda projektů
 •  smlouvy
Dagmar Schnellerova

Ing. Dagmar Schnellerová

 

 • agenda bakalářského a magisterského studia
 • tvorba rozvrhů
 • příprava studijních plánů (Karolinek)
 • přístupy k ekonomickým datům Eikon a MagnusWeb
 • evidence majetku
 • audit a hodnocení výuky
 • agenda docházky

 

Šárka Bokočová

Ing. Šárka Bokočová

 

 • personální agenda
 • ekonomická agenda
 • objednávky knih pro zaměstnance
 • administrativní podpora projektů
Renáta Nedomová

Ing. Renáta Nedomová

 

 • agenda CDS a doktorského studia
 • hostující profesoři
 • administrativní podpora projektů
 • stipendia
Eliška Krohová

Mgr. Eliška Krohová

 

 • kariérní poradkyně
 • nabídky zaměstnání, stáže
 • mentoring, koučing
 • komunikace se sponzory a partnery
 • Alumni
 • eventy pro studenty a zaměstnance (Kam po IES, akce Alumni)
Barbora Holková

Barbora Holková

 

 • PR koordinátor 
 • tvorba aktualit 
 • správa webu a sociálních sítí
 • eventy pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Týden AV)
 • propagace českých studijních programů, koordinace Propagies
 • propagace MEF, MFDA a CSF
Eva Bogrenová

JUDr. Eva Bogrenová

 

 • konzultační služby a propagace  programu BEF
 • studijní poradenství studentům BEF
Natálie Švarcová

PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

 

 • Technická redaktorka CJEF
Libor Šafránek

Ing. Libor Šafránek

 

 • IT oddělení
 • technická podpora eventů na IES