Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří na IES pořádáme dvakrát ročně:

  • zimní vždy koncem ledna či počátkem února 
  • letní (určený hlavně pro čerstvě přijaté uchazeče, kterým umožnuje spojit návštěvu budovy se zápisem do studia, ale i pro studenty SŠ, kterým umožňuje získat v předstihu podrobnější informace o studiu u nás) v červnu. 

Součástí programu jsou vždy oficiální prezentace vyučujících, kariérní poradkyně, jazykového centra i studentů IES FSV UK s navazující diskusí, prohlídka budovy či individuální konzultace k českým i anglickým programům. 

FSV UK pořádá vždy v prosinci "Den na FSV UK", kde můžete získat obecné informace k přijímacímu řízení společnosti SCIO a poznat blíže všechny instituty. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2023/24:

V pátek 26.1.2024 od 9:00 se uskuteční Den otevřených dveří v budově IES (Opletalova 26, Praha 1).

Červnový termín Dne otevřených dveří bude upřesněn. 

Rozhovor s ředitelem IES a studenty (2022)

Reportáž ze seznamovacího kurzu