Naši absolventi na zahraničních univerzitách

Naši absolventi na zahraničních univerzitách

Studium na IES FSV UK otevírá dveře na nejlepší zahraniční univerzity. Studenti, kteří se po absolvování bakalářského programu rozhodnou dále pokračovat v zahraničí, jsou dobře připraveni odborně i jazykově a jejich úspěšnost v přijímacích řízeních je mimořádně vysoká. Jak uvádí Ondřej Kokeš, absolvent University of Cambridge: „Za posledních pět let IES pokaždé vyslal jednoho až dva studenty na Cambridge, takže to rozhodně jde. Loni jsme se hlásili tři, dva nás vzali, ten třetí se dostal na Oxford.“

V letech 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 byli absolventi IES FSV UK přijati a nastoupili na následující renomované univerzity:

University of Oxford University of Amsterdam
University of Cambridge University of Groeningen
University College London Erasmus University Rotterdam
Imperial College London University of St. Gallen
Princeton University Tilburg University
Columbia University Sogang University, Seoul
The University of Edinburgh Vienna University of Business and Economics
University of Michigan Stockholm School of Economics
The London School of Economics and Political Science (LSE) HEC Paris

Stipendium pro studium na zahraničních univerzitách lze získat i díky následujícím programům:

    Zkušenosti studentů z pobytů na zahraničních univerzitách

    Přečtěte si reportáže z první ruky:

    STIPENDIUM PRO STUDIUM NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH LZE ZÍSKAT I DÍKY NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMŮM:

      •