FAQ

FAQ

Přehled odpovědí na nejčastěji kladené otázky najdete na fakultním webu zde

Níže najdete přehled odpovědí na otázky kladených v rámci IES:

OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Kde najdu podmínky přijímacího řízení?

Podmínky jsou zveřejněny na webu FSV.

Když podám elektronickou přihlášku, musím ji ještě vytisknout a odeslat?

Elektronicky podaná přihláška se netiskne.

Přesný název oboru a jeho číslo při vyplňování přihlášky k přijímacím zkouškám?

Pro bakalářský program Ekonomické teorie je kód B6201 a pro magisterský program Ekonomické teorie je kód N6201.

Plánujete otevřít nějaký kombinovaný ekonomický obor?

V současné době neplánujeme otevírat kombinované studium ekonomie. Naše úroveň standardní výuky je taková, že kombinovaní studenti by neměli šanci absolvovat předměty typu matematika, ekonometrie nebo mikroekonomie.

OTÁZKY K PRŮBĚHU STUDIA

Zajímalo by mě, jestli, případně jak se může změnit percentil pro letošní rok vzhledem k tomu loňskému. Zda mi bude stačit např. vážený percentil 81, nebo si mám pro jistotu zaplatit další zkoušku?

Percentil, od kterého přijímáme studenty do 1. ročníku bakalářského cyklu, stanovuje komise pro výběrové řízení v červnu podle kapacity školy, záleží na počtu přihlášených uchazečů a na jejich výsledcích v testech NSZ. Proto vám nemůžeme zaručit, zda vážený percentil 81 bude stačit k přijetí – je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Percentilové hranice za posledních 8 let naleznete zde.  

Jaké je školné a další poplatky během studia pokud jsem překročila 25 let a již mám jeden magisterský titul?

Pokud student studuje již svou další VŠ (počítají i soukromé VŠ), má nárok u magisterského programu na 2 roky studia bez poplatku. Poplatek za studium delší, než je dva roky, se platí za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Aktuální výši poplatků zjistíte zde. Podrobné informace k poplatkům za studium na FSV UK jsou k dispozici zde.

Dobrý deň, som študent gymnázia na Slovensku a mám záujem o štúdium ekonomických analýz. Chcem Vás požiadať o radu na aký odbor na Vašej VŠ sa mám hlásiť, aké kritéria musím spĺňať, aká je možnosť uplatniť sa na trhu práce a či je možnosť štipendiá na tejto VŠ pre študentov zo Slovenska, a za akých podmienok.

Předpokládáme, že máte zájem studovat  bakalářský program, potom se můžete přihlásit na obor Ekonomie a finance akreditovaný v českém jazyce nebo do placeného bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance, který je v angličtině.  Pro studenty ze zahraničí, kteří jsou schopni studovat v českém jazyce, platí stejné podmínky jako pro české studenty. Stačí se  přihlásit v řádném termínu a zúčastnit se NSZ pořádaných společností SCIO z obecných studijních předpokladů a matematiky (což je možné i na Slovensku ZDE). Potom byste nemusel platit poplatky za studium a můžete získat prospěchové stipendium.

Na magisterském stupni můžete studovat buď český program Ekonomie a finance ve dvou specializacích: Finance, finanční trhy a bankovnictví a Ekonomické teorie a modelování. Anebo lze studovat jeden z placených magisterských programů v anglickém jazyce: Master in Economics and Finance nebo Corporate Strategy and Finance.

Jsou semináře a přednášky povinné? Existuje na FSV UK studentský web s vypracovanými otázkami k jednotlivým předmětům? Pokud ano je veřejně přístupný?

Studijní povinnosti jsou stanovovány pro jednotlivé předměty samostatně, docházka běžně povinná nebývá anebo tvoří jen malou součást celkového hodnocení.

Studenti si vytvářejí vlastní webové stránky a skupiny na Facebooku, na kterých je možné najít mnoho praktických návodů, odkazů na studijní materiály i zajímavých postřehů k jednotlivým předmětům. Ovšem vypracované otázky ke zkoušce tam nenajdete, protože téměř každý písemný test je originál. Navíc vyučující sami zveřejňují všechny nebo alespoň většinu písemných zkoušek vypsaných v minulosti.

Myslíte, že budu mít problém se studiem, pokud mne matematika nebaví? Je při studiu ekonomie potřeba mnoho obtížné matematiky?

Na předměty, jako je matematika, statistika a ekonometrie, je kladen ve výuce velký důraz, matematický aparát se dále využívá v mikroekonomii, makroekonomii a financích. Díky takto koncipovanému studiu jsou absolventi schopni řešit složité problémy, které vyžadují logické myšlení. Matematiku na IES ovšem vyučují výborní pedagogové z MFF UK, kteří se studentům věnují a jejichž kurzy jsou pravidelně v anketách hodnoceny studenty jako nejlepší nebo jedny z nejlepších. Takže je pravděpodobné, že vás během studia matematika začne bavit.

Samozřejmě máte možnost orientovat se při výběru volitelných předmětů a tématu závěrečné práce (v magisterském programu pak při výběru specializace) např. na hospodářskou politiku či obchodní právo. Všude ale na matematiku narazíte. Je to alfa a omega moderní ekonomie.

IES FSV UK na mě působí, že je tam osobní přístup a téměř rodinné prostředí. Je zde jiný systém výuky než např. na VŠE nebo ostatních ekonomických školách? Rád bych se ekonomií zabýval do hloubky než jen klasické povrchní znalosti, proto mi přijde, že u vás je toto možné. Je tomu opravdu tak, je zde více času profesora na studenty?

Jak vyplývá ze zkušeností studentů, kteří studují zároveň VŠE a IES FSV UK, je na IES více osobní přístup pedagogů. Magisterský program ročně absolvuje 60 studentů, kteří si během studia vybudují mezi sebou úzké vazby. Pro seznámení slouží i četné studentské aktivity, party, společné sportovní kurzy atd. Vyučující znají své studenty i díky tomu, že je angažují ve vlastních projektech (např. v práci pro NERV), výzkumu a v dalších aktivitách. Velký rozdíl je ve vedení bakalářských a diplomových prací, kde studenti pracují na přesném zadání a jsou svými školiteli podrobně vedeni.

Ohledně hloubky: Oproti jiným VŠ studium je zaměřeno více teoreticky, studenti musí absolvovat náročnou přípravu studiem matematiky, statistiky a ekonometrie, takže se potom dokážou vypořádat s komplexnějšími problémy. Běžně lze říci, že co se na jiné ekonomické škole považuje za úroveň kvalitní magisterské práce, je na IES úrovní průměrné bakalářské práce.

Dobrý den, je možné během studia začít studovat cizí jazyk „od píky“?

Domníváme se, že k obecnému studiu jazyků na všech úrovních jsou vhodnější specializované jazykové školy. Na IES je výuka jazyků zaměřena na rozšíření znalostí o odbornou slovní zásobu a na prohloubení komunikačních schopností. Studenti si tak mohou kromě povinného předmětu angličtina pro ekonomy zapisovat volitelné předměty – odbornou němčinu, francouzštinu, ruštinu, italštinu a španělštinu.

Dobrý den, na vaší fakultě učí ekonomii pánové Sedláček atd.? Které další zajímavé pedagogy je možné u vás potkat?

Tomáš Sedláček u nás příležitostně vyučuje v předmětu Etika a ekonomie. Dále se u nás můžete setkat s mnoha dalšími významnými osobnostmi, jako je Oldřich Dědek (národní koordinátor ČR pro přijetí eura, bývalý viceguvernér ČNB), Michal Mejstřík (místopředseda Mezinárodní obchodní komory v ČR), Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR), Pavel Mertlík (bývalý ministr financí), Tomáš Richter (právník Clifford Chance) či Zdeněk Tůma (poradce KPMG, bývalý guvernér České národní banky). Ale i ostatní akademici jsou mimořádně schopnými ekonomy s mnoha oceněními a reputací na mezinárodní odborné úrovni.

Dají se některé přednášky z Ekonomie navštěvovat i bez toho, že bych byl studentem? Které byste doporučili? Rád bych se jako pracující dál vzdělával.

Přednášky jsou na univerzitě veřejné, takže je můžete navštěvovat, aniž byste byl studentem. Kurzy se liší záběrem a orientací, ne kvalitou. Všechny kurzy procházejí každý semestr vyhodnocením a tam, kde byly nějaké nedostatky, je hned řešíme. I díky tomu je rozptyl hodnocení kurzů velice malý. Takže opravdu platí, že navštívit stojí za to každý kurz.

 

  Dobrý den, o vašem institutu jsem se dozvěděl relativně nedávno. Jsou zde nějaké výrazné výhody studia oproti např. VŠE?

  Vaše otázka je velice obecná a lze na ní učinit pouze obecnou odpověď.

  •  Zaměření: Institut ekonomických studií FSV UK (IES FSV UK) je výběrové vědecko-pedagogické pracoviště, kde je vyučována ekonomická teorie a její aplikace v různých oblastech. IES FSV UK je orientován na studenty schopné a ochotné abstraktně analytických úvah. Studium je více teoretické s větším důrazem a náročností předmětů jako je matematika, statistika, ekonometrie a mikroekonomie, a to ve srovnání i s těmi nejobtížnějšími obory na VŠE. Absolventi IES FSV UK směřují na pozice analytiků do významných konzultačních, bankovních a finančních společností. Oproti tomu studium na VŠE je více zaměřeno na business administration, absolventi směřují do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Ve srovnatelných oblastech vyučovaných na IES FSV UK i na VŠE (bankovnictví, finance, hospodářská politika) má IES dle kritérií mezinárodního výzkumu a uplatnění studentů vyšší úroveň.
  • Velikost: VŠE je největší ekonomickou školou v ČR, na které studuje více než 19 000 studentů, IES výběrovou školou, studuje zde 700 studentů. Převažuje komorní charakter, týmový přístup studentů a individuální vedení.
  • Mezinárodní charakter: IES FSV UK má akreditace studijních programů jak v češtině, tak i v angličtině pro všechny úrovně studia, podíl přednášek pokročilých kurzů v angličtině je 90 % a podíl zahraničních magisterských studentů je na 50% stavu ročníku. Na VŠE jsou v cizím jazyce vyučovány hlavně doktorské programy a pouze některé magisterské kurzy.

  UPLATNĚNÍ

   

  Jaká je šance, že se  po vystudování IES FSV UK se uplatním například v sektoru management consulting apod.?

  Šance je vysoká, budete-li chtít a rozvíjet své schopnosti, které jsou v tomto sektoru potřeba. Již 10 let IES FSV UK vždy sponzoruje jedna velká konzultantská firma, aktuálně jde o McKinsey. Díky tomuto sponzorství máte šanci se potkat tváří v tvář se seniorními konzultanty anebo s partnery společností. V očích těchto společností (ale i dalších, např. Grant Thornton, AT Kearney, ale i společnosti z tzv. Velké čtyřky) je IES FSV UK velice kvalitní partner a právě schopností absolvovat IES se odlišíte od průměru ostatních škol. Většinou od nich slýcháme, že tyto společnosti prioritně oslovují tři školy: MFF UK, ČVUT a IES FSV UK.

  Naší strategií jako školy je neplýtvat časem studentům vyučováním zdlouhavých případových studií, které nelze zobecnit a spíše se soustředit na zásadní témata a technické dovednosti. Ty zahrnují např. podnikové finance, finanční účetnictví, makroekonomickou analýzu a strategické rozhodování. Ze zkušenosti našich absolventů se potvrzuje, že po ekonomech se nepožaduje tolik konkrétní znalosti daného odvětví ani konkrétní finanční procesy, které se v čase navíc rychle mění a které se mnohem lépe a rychleji naučíte v praxi. Co ale požaduje, jsou silné osobnosti, které dokáží zvládnout náročné úkoly, které umí pracovat v týmu a které umějí pracovat s daty a provádět složitou analýzu. Více informací o uplatnění našich absolventů naleznete zde

  Pokud zvažuji studium (pro budoucí pozici finanční ředitel) na FSV UK a VŠE v navazujícím magisterském studiu, proč bych si měla vybrat FSV UK?

  Podle dotazu předpokládáme, že hodláte na IES FSV UK studovat magisterský obor se specializací Finance, finanční trhy a bankovnictví. Není zřejmé, jaký obor jste si vybrala na VŠE, ale pokud jde např. o Fakultu financí a účetnictví VŠE, pak by hlavní důvody pro studium na FSV UK byly přibližně následující:

  • Pokud jste excelentní studentka, pak máte na IES FSV UK možnost rozvíjet se ve vysoce technických předmětech, např. Quantitative Finance, které jinde díky nepřipravenosti studentů nejsou nabízeny.
  • Dostanete se do ryze mezinárodního prostředí a pracovat budete pouze s mezinárodní terminologií – na mgr. stupni studia je téměř celé studium v angličtině a více než polovina studentu pochází mimo ČR a SR.
  • Volitelné předměty jsou orientovány na pozdní odpoledne a podvečer, aby bylo možné kombinovat práci a studium.
  • Budete v hledáčku firem, které hledají nejlepší kandidáty na trhu, ať už se týká finanční analýzy, finančního řízení, strategie a bankovnictví.
  • Získáte přímý přístup do Alumni systému s 850 absolventy, kde většina z nich je nyní na seniorních pozicích.
  • Budete studovat společně se skupinou motivovaných spolužáků v menší atmosféře, nikoli v anonymním prostředí masové školy.
  • Máte šanci získat vedoucího závěrečné práce, který vám pomůže vytvořit práci, která bude profesně na vysoké úrovni a se kterou se budete moci chlubit ještě mnoho let po absolvování, včetně možnosti vydat práci jako knihu v zahraničí.
  • Celkově platí, že dosáhnout mimořádně vysoké pracovní pozice musíte předvést mimořádný pracovní výkon. A k tomu potřebujete mimořádné, nikoli běžné prostředí.

  STUDIUM DVOU VYSOKÝCH ŠKOL

   Máte zpětnou vazbu od studentů, kteří studovali dvě školy současně? Jaké jsou jejich zkušenosti v porovnání s jinými školami?

    Ano, mezi studenty jsme prováděli anketu, ze které vyplynulo následující:

   Pozitiva IES:      

   • stěžejní role matematiky v ekonomických předmětech
   • propojení ekonomické teorie s praxí
   • průběžná příprava i kontrola znalostí už během semestru (více domácích úkolů a testy nejen o zkouškovém)
   • osobní přístup vyučujících
   • progresivní výuka: orientací na domácí úkoly a písemné zkoušky má IES blízko k západoevropským vysokým školám
   • kvalitní výuka
   • výuka v angličtině
   • přátelská atmosféra mezi studenty – studenti si více pomáhají, více se znají, i díky seznamovacímu pobytu E-GO
   • koncentrace schopných a motivovaných studentů
   • snadnější možnost vycestovat do zahraničí na studijní pobyt
   • široké uplatnění absolventů a dobré platové ohodnocení
   • IES učí kritickému a analytickému myšlení
   • výborná nabídka jazykových kurzů
   • bezproblémová návaznost zahraničního studia
   • reputace IES

   Negativa IES:

   • náročnost studia
   • málo času mimo školu na jiné aktivity včetně práce
   • nedostatečné prostory pro studenty ve škole
   • opovrhování studentů a vyučujících jinými ekonomickými školami v ČR
   • na FSV se nevyučuje tělesná výchova

   IES + VŠE            

   „Na IES mám pocit, že škole a vyučujícím na mém studium záleží a zajímají se o něj. IES zároveň poskytuje propojení ekonomické teorie, matematického aparátu, ekonometrie a financí. Výuka na NF VŠE se zaměřuje na ekonomickou teorii, hospodářskou politiku a základy ekonometrie, ale je zde problém se specializací studia (absence některých kurzů, velmi omezená možnost si takové předměty zapsat jinde atd.). Nevýhodu IES/UK vidím v nedostatečných prostorách pro studium a trávení volného času studentů a v nepřehledném informačním studijním systému.“

   IES + PF UK

   „Studium na IES je rozhodně náročnější než na PF UK, ale také přínosnější. Právnická fakulta je především o memorování informací. IES se zaměřuje více na rozvoj schopností studenta. Především výuka matematiky dost změní způsob, jakým člověk uvažuje. Navíc orientací na domácí úkoly a písemné zkoušky je IES hodně napřed a je bližší školám v západní Evropě.“

   IES + MFF UK

   „Skloubit obě školy je časově náročné, ale některé předměty mi jsou uznávány, a to oceňuji. Nejvíce bych chtěl na IESu oproti Matfyzu vyzdvihnout výbornou nabídku jazykových kurzů, zahraničních pobytů a následnou návaznost dalšího zahraničního studia.“