Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Profil specializace Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Specializace Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví nabízí studentům jedinečnou příležitost pro získání užitečné kombinace (i) schopností rigorózních kvantitativních metod, (ii) znalostí různých oblastí ekonomie veřejného sektoru, a (iii) schopnost využívat poznatky nejlepšího výzkumu a komunikovat s předními experty. Zaprvé, studenti se aktivně účastní intenzivní výuky ekonometrických metod, aby je byli schopni samostatně aplikovat na data ze soukromého i veřejného sektoru. Zadruhé, studenti se seznamují s aktuálním nejlepším výzkumem ve veřejných financích
a ekonomii zdravotnictví, životního prostředí, rozvojových zemí a dalších oblastí. Zatřetí, studenti rozvíjí své schopnosti samostatnou prací
i v interakcích se svými kolegy a vyučujícími, kteří jsou předními odborníky ve svých oborech a zabývají se některými z největších současných společenských výzev.

Profil absolventa specializace Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Absolvent magisterského programu Ekonomie a finance se specializací Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví je kvalifikován pro ekonomickou a kvantitativní analýzu v oblasti veřejných financí. Absolvent si je jistý ve výběru a aplikaci nejvhodnějších metod pro ekonometrickou analýzu dat soukromého i veřejného sektoru. Absolvent zná v detailu ekonomické procesy a způsoby jejich modelování pro veřejné finance, zdravotnictví, životní prostředí a další oblasti ekonomiky. Absolvent získává vzdělání a dovednosti, které jsou srovnatelné s obdobným studiem na předních evropských univerzitách. Nejčastější uplatnění absolventů je ve veřejné správě, mezinárodních a výzkumných organizacích, analytických oddělení soukromých firem, konzultačních firmách a dalších institucí veřejného i soukromého sektoru. Mezi relevantní absolventy patří ekonom Národní rozpočtové rady, ředitel nemocnice a analytik OECD.

Více se dozvíte v sekci Uplatnění absolventů nebo si můžete přečíst rozhovory s vybranými absolventy o jejich zajímavých kariérách.  

Petr Janský