FAQ

FAQ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Dělají se na tento obor přijímačky? 
  Ano, jde o jednokolový integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie. 
  Ukázky z testu pro představu o náročnosti naleznete zde
  Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky v případě výborného prospěchu a veškeré další detaily naleznete zde. 
 • Je možné se hlásit “interně” na program již nyní v případě absolvování SZZK na IES až v září?
  Ano, možné to je, důležitý je průměr známek, do nějž se SZZK nepočítá.
 • Je potřeba mít nějaký anglický certifikát, když je většina předmětů vyučována v angličtině? 
  Certifikát z AJ potřeba není, znalost angličtiny by měla být na úrovni schopnosti číst odbornou literaturu, rozumět přednáškám, test z AJ je součástí přijímacího řízení.

ZÁPIS A VOLBA PŘEDMĚTŮ, UZNÁVÁNÍ KREDITŮ

 • Vybíráme specializaci již při podání přihlášky nebo později? 
  Na rozhodování se máte čas do září, specializaci si volíte v rámci zápisu. 
 • Je možné si jako povinně volitelné předměty vzít i předměty, které jsou označeny jako povinné u jiných specializací?
  Ano, možné to je a bude.

Pokud jste si přečetli podmínky přijímacího řízení a přesto máte otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď, napište přímo koordinátorovi specializace, která vás zajímá: 

1) Centrální bankovnictví a finanční regulace - prof. Roman Horváth
2) Finanční trhy a datová analýza - doc. Jozef Baruník
3) Bankovnictví a podnikové finance - doc. Adam Geršl 
4) Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví doc. Petr Janský