Centrální bankovnictví a finanční regulace

Centrální bankovnictví a finanční regulace

Profil specializace Centrální bankovnictví a finanční regulace

Magisterský studijní program Ekonomie a finance se specializací Centrální bankovnictví a finanční regulace  je zaměřen na získání znalostí a dovedností v makroekonomii a financích na základě matematických, statistických a ekonometrických postupů. Důraz je kladen na analýzu otevřené ekonomiky, mezinárodních financí, politik centrálních bank a finanční regulace.Výuka je zajišťována předními akademiky a centrálními bankéři. 

Profil absolventa pro specializaci Centrální bankovnictví a finanční regulace

Absolvent magisterského programu Ekonomie a finance se specializací Centrální bankovnictví a finanční regulace je kvalifikován pro pokročilé modelování a kvantitativní analýzu v makroekonomii a financích na základě matematických, statistických a ekonometrických postupů. Absolvent zná v detailu makroekonomické procesy, způsob jejich modelování a pokročilé kvantitativní techniky používané pro analýzu otevřené ekonomiky, mezinárodních financí, politik centrálních bank a finanční regulace. Je obeznámen s makrofinanční, mikrofinanční a bankovní regulací. Obsah studia a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolvent získal vzdělání a dovednosti, které jsou srovnatelné se vzděláním a dovednostmi získanými obdobným studiem na předních evropských univerzitách. Absolventi specializace Centrální bankovnictví a finanční regulace nacházejí široké uplatnění v řadě finančních institucí, zejména v centrálních bankách, mezinárodních organizacích, bankách a konzultačních firmách, včetně uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu finančních dat.

Více se dozvíte v sekci Uplatnění absolventů nebo si můžete přečíst rozhovory s vybranými absolventy o jejich zajímavých kariérách.  

Roman Horváth