Vědecká ocenění

Vědecká ocenění

  

Donatio Universitatis Carolinae

2019 - prof. Evžen Kočenda

Cena Františka Běhounka

2017 - prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Exeter Prize

2017 -  PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Michal Bauer Ph.D.

UniCredit & Universities Foundation Best Paper Award

2015 -  PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Michal Bauer Ph.D.

Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy

2016 - doc. PhDr. Julie Chytilová, PhD.
2016 - Bc. Jakub Rybák
2013 - PhDr. Zuzana Havránková 
2012 - PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
2011 - PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
2002 - PhDr. Tomáš Holub, PhD

Cena Kateřiny Šmídkové

2018 - doc. Zuzana Havránková, Ph.D.
2016 - PhDr. Julie Chytilová Ph.D.

Cena Otto Wichterleho

2014 - PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
2012 - PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
2011 - PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

Cena Neuron

2011 - PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

Energy Economics Contest

2015 - Mgr. Barbora Malinská, PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
2013 - PhDr. Jozef Baruník, Ph.D., Mgr. Krenar Avdulaj
2012 - PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
2011 - Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D., PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení

2020 - prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
2012 - prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.
2010 - prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
2008 - prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
2006 - prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Cena Bedřicha Hrozného

2010 - prof. Ing. Milan Sojka, CSc., in memoriam

Nejlepší kniha na Univerzitě Karlově (Cena Jaroslava Jirsy)

2015 - prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Ph.D. za Bankovnictví v teorii a praxi
2009 - prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc, PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Ph.D. za Basic Principles of Banking

Cena Arnošta z Pardubic

2019 - doc. Antonie Doležalová

Francouzské státní vyznamenání "Officier dans l´Ordre des Palmes Académiques"

2003 - prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

​​​​​​​Cena ČNB za nejlepší výzkum

2015 - PhDr. Tomáš Havránek Ph.D., Marek Rusnák, doc. Roman Horváth, PhD. Zuzana Havránková, Ph.D.
2014 - PhDr. Tomáš Havránek Ph.D., Marek Rusnák
2014 - Michal Franta, PhDr. Jozef Baruník Ph.D., doc. Roman Horváth Ph.D., prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
2010 - doc. Roman Horváth Ph.D.

Cena guvernéra NBS

2019 - PhDr. František Čech
2018 - PhDr. Marek Rusnák 
2015 - PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. 

Cena Milana Sojky

2014 - prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.