Mezinárodní žebříčky

Mezinárodní žebříčky

V tomto přehledu jsou uvedeny všechny nám známé globální žebříčky univerzit v oborech ekonomie a finance, které zahrnují Univerzitu Karlovu. Žebříčky zahrnují výsledky aktivit dvou ekonomických pracovišť na UK, totiž CERGE- EI a IES FSV UK, jako společné výsledky Univerzity Karlovy.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2023

Economics101.-150. na světě

Zařazení: Každá ze zařazených univerzit musí vykázat minimální počet publikací v hodnoceném období. Publikace a citace se sbírají pomocí InCite, které využívá data z Web of Science.  

Metodologie: Hodnotí se dle pěti kritérií. Pro obor ekonomie jsou klíčové publikace a citace, dále mezinárodní spolupráce (dle spoluautorství napříč zeměmi) a počet nositelů Nobelovy ceny. Dotazníkový průzkum (ShanghaiRanking Academic Excellence Survey) rozhoduje pouze o označení nejlepších časopisů v oboru. Veškerá bibliometrická data pocházejí z Web of Science (InCites). Více detailů naleznete zde.

Zdroj: Academic Ranking of World Universities (ARWU)

U.S. News Global Rankings of Universities 2023

Economics and Business148. na světě

Zařazení: Do žebříčku jsou zařazeny pouze ty univerzity, jejichž počet publikací je ve sledovaném období a v daném oboru vyšší než 250.

Metodologie: Podobně jako celkový žebříček pro všechny obory, i oborový žebříček je založen na 11 bibliometrických indikátorech a na dvou indikátorech excelence daných dotazníkovým průzkumem. Žebříčky jsou výsledky služby Clarivate Analytics InCites. Clarivate poskytuje data a hodnocení, přičemž podkladová publikační data jsou založena na Web of Science. Více detailů naleznete zde.

Zdroj: U.S. News and World Report  

QS World University Rankings 2023

Economics and Econometrics141. na světě

Zařazení: Každá univerzita musí splnit tři podmínky: (1) Dosáhnout minimálního skóre reputace mezi akademiky či zaměstnavateli. (2) Publikovat požadovaný počet textů v pětiletém období. (3) Nabízet akademické programy na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.

Metodologie: Hodnotí se pomocí čtyř kritérií. První dvě jsou (cca 50%) jsou založena na reputaci mezi akademiky a zaměstnavateli. Další dvě (cca 50%) hodnotí vědecký dopad pomocí citací a H-indexu. Podkladová data jsou z databáze Scopus společnosti Elsevier. Více detailů naleznete zde.

Zdroj: QS Intelligence Unit