Odborné kurzy (CŽV)

Odborné kurzy (CŽV)

Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského oboru Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních oborů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Standardní nabídka předmětů pro zimní semestr 2023-24

Termín podání přihlášek na zimní semestr 2023-24: 2. – 20. 9. 2023  

Elektronická přihláška (odkaz bude funkční od 2. 9. 23)

Podání přihlášky je bezplatné.

Výše úplaty: 4000 Kč za každý vybraný předmět. Pro uchazeče nad 60 let, pod 18 let, v plném invalidním důchodu bez věkového omezení a se statutem válečného veterána bez věkového omezení je výše úplaty 500 Kč.