Mentoring

Mentoring

Proč mentoring?
Institut ekonomických studií FSV UK poskytuje svým studentům velmi dobrý základ, co se týče teoretických znalostí v oblasti ekonomie, analytických a kvantitativních dovedností či schopností aplikovat matematiku a statistiku při řešení náročných úkolů. Rádi bychom ale studentům dali i možnost vyzkoušet si znalosti a dovednosti v praxi a také získat tolik ceněné „soft skills“. K tomu nemusí stačit pouze běžná pracovní pozice, důležitý je i kontakt s někým, kdo má zájem na tom, aby se student posouval dál a rozvíjel, a kdo může předat cenné „know how“ z konkrétního oboru. Studenti často také potřebují někoho, kdo jim poradí v rozhodování, nasměruje je a dodá jim tolik potřebnou sebedůvěru.

Chtěli bychom proto přinést „mentoring“ na Institutu ekonomických studií jako další z možností, jak se v něčem zdokonalit, přijmout výzvy, dozvědět se, jak věci fungují v praxi, a také získat kontakty. Smysl je nejen obohatit studenty samotné, ale i nalézt výhodné propojení univerzity a businessu a prostor k případné další, ještě rozšířenější spolupráci.

Princip mentoringu
V Homérově Odyseji byl Mentor přítel Odyssea, který vychoval jeho syna Telemacha. I my hledáme příkladné rádce a učitele pro talentované a motivované studenty. Cílem mentoringu je pomoci studentům, kteří vědí, co chtějí, aby svých cílů dosáhli.
Princip je jednoduchý; zkušenější a obecně starší osoba (mentor) pomáhá mladší osobě (mentee) s vývojem, získáváním zkušeností a s definováním cílů a hodnot. Mentoring je nejen pragmatický, ale i osobní vztah mezi dvěma lidmi přes delší časové období. Předmětem diskuzí jsou nejen aktuální problémy a situace, ale také dlouhodobější plánování a dosahování cílů.

Mentor se studentem probere potenciální cíle a doporučí mu kroky, které musí udělat, aby si své cíle splnil. Radí ohledně výběru kariérního směřování. Otevírá studentovi nové obzory, poskytuje mu informace, které ho mohou posunout dál, a podporuje ho v jeho nápadech. Pokud je to možné, zprostředkuje studentovi profesionální kontakty a předává mu vlastní zkušenosti získané praxí.

Přínos pro studenty:
• Získání nových zkušeností
• Kontakt s osobou z praxe, která je profesionálem ve svém oboru
• Nahlédnutí do příslušného odvětví
• Získání nových kontaktů
• Možnost konzultace výběru předmětů vhodných pro danou pracovní pozici
• Rady ohledně výběru témat absolventských prací
• Celkově rady týkající se výběru kariérního směru, životních cílů a doporučení

Doba trvání:
Mentoring trvá 1 semestr – od února do května, nebo od října do prosince.

Povinnosti mentora:
• 1 úvodní schůzka se studentem
• Emaily během semestru a případné schůzky během semestru – podle dohody a chuti mentora
• 1 závěrečná schůzka se studentem 

Povinnosti studenta:
• CV a motivační dopis, obsahující informace o tom, co od mentoringu očekává, jaké jsou jeho cíle, kam by se chtěl posunout, nebo co by na sobě chtěl zlepšit.
• Na konci každého semestru odevzdat kariérnímu poradci report obsahující „status“, plán na druhý semestr, zhodnocení.
• Před každou schůzkou s mentorem si připravit podklady – dotazy, o co má zájem a čeho by chtěl dosáhnout.

Proces:
• Na první schůzce definovaní očekávání z obou stran, stanovení principů komunikace a hlavních témat rozhovorů; smlouva mezi mentorem a menteem
• Průběh - každý semestr zpětná vazba od studenta
• Na závěr od mentora krátké zhodnocení studentovy práce