Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, nejstarší univerzita ve střední Evropě, byla založena v roce 1348 císařem Svaté říše římské a králem českým Karlem IV. na Starém městě, centru dnešní metropole. Jedinou původní stavbou, jež se zachovala, je Karolinum, sídlo nejvyšších univerzitních orgánů a Velké Auly (Aula Magna). Zbytek univerzity je rozmístěn v historických budovách po celém centru města a v dalších novějších budovách na periferiích.

Čtyři původní fakulty (teologieprávmedicíny a filosofie) se rozrostly na sedmnáct se 34 000 studenty a pedagogickým a výzkumným sborem čítajícím 3 400 lidí. Po dramatickém období německé okupace (1939-1945) a represivním období komunismu (1948-1989) se Univerzita Karlova znovu stala autonomní institucí vyššího vzdělání a udržovala tak principy akademických svobod, jak je deklarováno v Magně Chartě evropských univerzit. Udržuje a dále rozvíjí mezinárodní bilaterální styky s více než 170 univerzitami po celém světě. Od roku 1990 se Univerzita Karlova aktivně zapojuje do širokého spektra mezinárodních studijních i výzkumných programů. 

Podle žebříčku univerzit Webometrics Ranking of World Universities (2023) je Univerzita Karlova 210. na světě. V QS World University Ranking (2023) je na 288. místě na světě a podle Shanghai Academic Ranking of World Universities (2023) se nachází na 301.- 400. místě na světě.